تبلیغات
وبلاگ فرهنگی ، ، ، اجتماعی ، ، ،اطلاع رسانی ________«««بخش پارود»»»________ - مطالب هفته دوم مهر 1390

طریقت بجز خدمت خلق نیست ، به تسبیح وسجاده ودلق نیست ! تو بر تخت سلطانی خویش باش !!! به اخلاق پاکیزه درویش باش!!!
نویسنده :یونس بلیدئی
تاریخ:جمعه 1390/07/8-11:48 قبل از ظهر

میثاق نامه


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

بر دروازه مدرسه مان پرچمی افراشته ایم در سه رنگ:رنگ

عاطفه                    ایمان                 برادری

مدرسه ای خواهیم ساخت در محله حکمت(پارود )،خیابان عقیده،
کوچه مهربانی!!!

با سقفی از خورشید"دین"،آجرش ستاره
"علم "و ملاتش روشنایی "اخلاق ".

در باغچه هایش گل "انسانیت" خواهیم کاشت.

مدرسه ای خواهیم ساخت لبریز از شور و شعور،پر ازر سرود عطوفت و لبخند، مالامال از اندیشه های بلند.

در این مدرسه جغرافیایی خواهیم آموخت از سرزمین یکرنگی و خلوص،تاریخی که  عبرت از زبانش جاری باشد،حسابی که به کار فقرا هم بیاید و هندسه ای که همه خط زندگی مان را راست کند.

ما دروازه های" جهل "را خواهیم بست و و خورشید "علم" و "اخلاق "را از پنجره های مدرسه مان به جهان و جهانیان تقدیم خواهیم کرد.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدنویسنده :یونس بلیدئی
تاریخ:جمعه 1390/07/8-11:31 قبل از ظهر

تبریک سال تحصیلی جدید(91_90)

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید


سال تحصیلی جدید(91-90) را عموما به همه شما دانش دوستان ،خصوصا به فرهنگیان ارجمند،دانش آموزان عزیز و تک تک شما خوانندگان گرامی تبریک عرض نموده و برایتان سعادت و سربلندی دنیا و اخری را از پروردگار جهانیان مسئلت دارم.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید