وبلاگ فرهنگی ، ، ، اجتماعی ، ، ،اطلاع رسانی ________«««بخش پارود»»»________ بسم الله الرحمن الرحیم بنده یونس بلیدئی "معلم "( معاون آموزشی ) مجتمع آموزشی و پرورشی شهدای وحدت بخش پارود می باشم.در راستای رسیدن به اهداف شغلم (تعلیم وتربیت) این وبلاگ را ایجاد کردم . که امیدوارم اولا، مورد رضایت پروردگارم و ثانیا، برای تمامی خوانندگان، خصوصا فرهنگیان،دانش آموزان و مردم شریف بخش پارود مثمر ثمر واقع گردد.لذاتقاضادارم کاستی ها ی وبلاگ رابا نظرات سازنده خویش برطرف نمائید. لازم به ذکر است:این وبلاگ به هیچ گروه و حزب خاصی وابسته نیست و تمامی فعالیت های آن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. پیشاپیش ازهمراهی و همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم tag:http://parood.mihanblog.com 2019-09-17T02:45:42+01:00 mihanblog.com میانگین مردم ایرانی‌ تقریبا در مورد همه چیز و همه کس اظهار نظر می‌کنند 2014-03-06T10:55:14+01:00 2014-03-06T10:55:14+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/159 یونس بلیدئی از دکتر محمود سریع القلم ؛ استاد علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی میانگین مردم ایرانی‌ تقریبا در مورد همه چیز و همه کس اظهار نظر می‌کنند؛ که بعضاً با قاطعیت است.عبارات من نمی‌دانم، من اطلاع ندارم، من به اندازه کافی اطلاع ندارم، من مطمئن نیستم، من باید سئوال کنم، من باید فکر کنم، من شک دارم، من در این باره مطالعه نکرده‌ام، من این شخص را فقط یک بار دیده‌ام و نمی‌توانم در مورد او قضاوت کنم، من در مورد این فرد اطلاعات کافی ندارم، اجازه دهید من در این رابطه سکوت کنم، فردا پس از مطمئن شدن به شما
از دکتر محمود سریع القلم ؛ استاد علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی
 میانگین مردم ایرانی‌ تقریبا در مورد همه چیز و همه کس اظهار نظر می‌کنند؛ که بعضاً با قاطعیت است.

عبارات من نمی‌دانم، من اطلاع ندارم، من به اندازه کافی اطلاع ندارم، من مطمئن نیستم، من باید سئوال کنم، من باید فکر کنم، من شک دارم، من در این باره مطالعه نکرده‌ام، من این شخص را فقط یک بار دیده‌ام و نمی‌توانم در مورد او قضاوت کنم، من در مورد این فرد اطلاعات کافی ندارم، اجازه دهید من در این رابطه سکوت کنم، فردا پس از مطمئن شدن به شما خبر می‌دهم، هنوز این مساله برای من پخته و سنجیده نیست و مشابه این عبارات در ادبیات عمومی ما، بسیار ضعیف است.
تصور کنید اگر بسیاری از ما این گونه با هم تعامل کنیم، چقدر کار قوه قضائیه کم می‌شود. چقدر زندگی ما اخلاقی‌تر می‌شود و از منظر توسعه یافتگی چقدر جامعه تخصصی‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، خبرنگار تلویزیون در مورد برنامه هسته‌ای، نظر راننده تاکسی را نخواهد پرسید. اقتصاد‌دانی که یک مقاله پزشکی را خوانده، خود‌درمانی نخواهد کرد و شیمی‌دانی که هر روز روزنامه‌ها را می‌خواند در مورد آینده اقتصاد ایران و وضعیت سیاسی چین اظهار نظر نخواهد کرد؛ چه سکوتی برقرار می‌شود! و همه به خود و مثبت و منفی برنامه‌های خود می‌پردازند و کمتر سراغ سر در‌آوردن از کارهای دیگران می‌روند؛ غیبت کم می‌شود و تهمت و توهین به حداقل می‌رسد.. یک دلیل ‌این که تولید ناخالص داخلی‌ آلمان بیش از دو برابر جمع تولید ناخالص داخلی ۵۵ کشور مسلمان است، این به خاطر تمرکز مردم به کار و فعالیت و کوشش‌های فردی است. اتفاقا چون بسیاری از ما برای خود کم وقت می‌گذاریم و خود را کشف نمی‌کنیم، به بیرون از خودمان و توجه دیگران نیازمند می‌شویم. به همین دلیل، نمایش دادن در میان ما بسیار جاری و قدرتمند است، چون در مورد خود نمی‌توانیم پنجاه صفحه بنویسیم، از انتقاد حتی انتقادی ملایم، خشمگین می‌شویم، چون احساسی بار می‌آییم و بنابر‌این ضعیف هستیم، اعتماد به نفسمان کم است. عموما ظاهر خود را می‌آراییم و در مخزن باطن ما، سه قفله باقی می‌ماند. افراد ضعیف جامعه ضعیف را به ارمغان می‌آورد. در برابر کم حرف زدن و کم قضاوت کردن، فکر و دقت قرار می‌گیرد. ارزش هر انسان مساوی با مقدار زمانی است که برای فکر، کشف خود و خلاقیت اختصاص می‌دهد. سکوت فراوان بهترین فرآورده کم قضاوت کردن است. در این مسیر، محتاج کتاب خواندن، گفت‌و‌گو و مناظره هستیم. با آگاهی و دانش می‌توان انسان بهتری بود و به همین دلیل، نیازمند آموزش هستیم. به امید روزی که تلویزیون کشور برای ارائه دیدگاه در ۲۵ موضوع مختلف از یک نفر استفاده نکند.
 
]]>
اهم مطالب استانداردر دیدار با مردم شهرستان سرباز 2014-01-25T05:34:09+01:00 2014-01-25T05:34:09+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/158 یونس بلیدئی اهم مطالب استاندار(جناب علی اوسط هاشمی) در دیدار با مردم شهرستان سربازامروز چهارشنبه 92/10/25 استاندار سیستان و بلوچستان با مردم شهرستان سرباز در سالن ذالفقار راسک دیدار کرد که اهم مطالب استاندار به شرح ذیل بود.1-توصیه جهت حفظ وحدت و انسجام2-افزایش ظرفیت اسکله های تخلیه و بارگیری چابهار 3-افزایش ظرفیت ذخیره آب سد پیشین با افزودن 5 متر به ارتفاع آن 4-ایجاد 250000 شغل در استان با استفاده از ظرفیت های کشاورزی صیادی و بهره برداری معادن و ...5-انتخاب معاون زن در استانداری6-انتخاب دو فرمان اهم مطالب استاندار(جناب علی اوسط هاشمی) در دیدار با مردم شهرستان سرباز

امروز چهارشنبه 92/10/25 استاندار سیستان و بلوچستان با مردم شهرستان سرباز در سالن ذالفقار راسک دیدار کرد که اهم مطالب استاندار به شرح ذیل بود.
1-توصیه جهت حفظ وحدت و انسجام
2-افزایش ظرفیت اسکله های تخلیه و بارگیری چابهار 
3-افزایش ظرفیت ذخیره آب سد پیشین با افزودن 5 متر به ارتفاع آن 
4-ایجاد 250000 شغل در استان با استفاده از ظرفیت های کشاورزی صیادی و بهره برداری معادن و ...
5-انتخاب معاون زن در استانداری
6-انتخاب دو فرماندار زن از 19 فرمانداری که حق انتخاب دارد.
7-کمک به تسریع راه اندازی کارخانه سیمان شهرستان سرباز
]]>
بازی عشق 2014-01-24T18:15:12+01:00 2014-01-24T18:15:12+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/157 یونس بلیدئی گفتی برو گفتم به چشماین بود کلام آخرینگفتی خدا حافظ توگفتم همین؟ گفتی همین!گریه نکردم پیش تو با اینکه پر پر میزدمبا خون دل از پیش تو رفتم و باز نیومدمبازی عشق تو رو جانانه باختممثل بازنده خوب مردانه باختمهمه ثروت من تحفه درویشنفسم بود که به تو شاهانه باختملبخند آخرین من دروغ معصومانه بودبرای پنهان کردن داغ دل ویرانه بودمن مات مات از بازی شطرنج عشق میامدمشاه مهره دل رفته بودمن لاف بردن میزدممن لاف بردن میزدمقلعه دل، اسب غرور، لشکر تار و مار عشقدادم با ناز رخ تو این همه یادگار عشقگفتم ببر هرچی که گفتی برو گفتم به چشم
این بود کلام آخرین
گفتی خدا حافظ تو
گفتم همین؟ گفتی همین!


گریه نکردم پیش تو با اینکه پر پر میزدم
با خون دل از پیش تو رفتم و باز نیومدم
بازی عشق تو رو جانانه باختم
مثل بازنده خوب مردانه باختم
همه ثروت من تحفه درویش
نفسم بود که به تو شاهانه باختم


لبخند آخرین من دروغ معصومانه بود
برای پنهان کردن داغ دل ویرانه بود
من مات مات از بازی شطرنج عشق میامدم
شاه مهره دل رفته بود
من لاف بردن میزدم
من لاف بردن میزدم


قلعه دل، اسب غرور، لشکر تار و مار عشق
دادم با ناز رخ تو این همه یادگار عشق
گفتم ببر هرچی که هست
رقیب جلد چیره دست
گفتی تو مغروری هنوز
با فتح این همه شکست
با فتح این همه شکست
بازی عشق تو رو جانانه باختم
مثل بازنده خوب مردانه باختم
همه ثروت من تحفه درویش
نفسم بود که به تو شاهانه باختم

شاعر : زویا زاکاریان


]]>
زن بلوچ 2014-01-01T15:56:11+01:00 2014-01-01T15:56:11+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/156 یونس بلیدئی این عکس را یکی از مدعیان احیای فرهنگ بلوچ در فیسبوک به اشتراک گذاشته بود که قابل تامل است.هرچه بگندد نمکش می زنند/وای به روزی که بگندد نمکدر عجبم چطور بعضی ها ادعای احیای فرهنگ بلوچ می کنند و در عمل فرهنگ بلوچ را حقیر شمرده و فرهنگهای غرب را تحمیلش می کنند.چه کسی و کجا و در کدام کتب معتبر تاریخی و...زن با حیای بلوچ را اینگونه سرلخت و بی حجاب  یاد کرده است؟بلوچی که در تاریخ ، اسم مردانش با دلاوری و مردانگی و اسم شیر زنانش یا حجاب و عفت ، عجین شده است،چطور شده که مدعیان احیای فرهنگ بلوچ مقا این عکس را یکی از مدعیان احیای فرهنگ بلوچ در فیسبوک به اشتراک گذاشته بود که قابل تامل است.

هرچه بگندد نمکش می زنند/وای به روزی که بگندد نمک

در عجبم چطور بعضی ها ادعای احیای فرهنگ بلوچ می کنند و در عمل فرهنگ بلوچ را حقیر شمرده و فرهنگهای غرب را تحمیلش می کنند.چه کسی و کجا و در کدام کتب معتبر تاریخی و...زن با حیای بلوچ را اینگونه سرلخت و بی حجاب  یاد کرده است؟
بلوچی که در تاریخ ، اسم مردانش با دلاوری و مردانگی و اسم شیر زنانش یا حجاب و عفت ، عجین شده است،چطور شده که مدعیان احیای فرهنگ بلوچ مقام وی را در این حد تنزل داده  و برای وی هویتی غیر از هویت اصیلش تعریف نموده اند؟
شاعر حماسه سرای پارس به عنوان یک ایرانی و دفاع از اقوام ایرا ن در مقام بلوچ اینچنین می سراید:سپاهی زگردان کوچ و بلوچ /سگالنده جنگ مانند قوچ /که کس در جهان پشت ایشان ندید/برهنه یک انگشت ایشان ندید/.حالا چطور شد در این عصر زن بلوچ با این فرم غربی در اومد و دوستان به هویت  اینچنینی  و دروغین خویش دارند افتخار می کنند ،سوالی است که باید از دوستان پرسید.
مگر غیر از اینست که زرق و برق غرب افکارشان را مسخ کرده است و همه چیز را به دید غربی می بینند.و حتی هویت اصیل خویش را در هویت غرب و فرهنگ جستجو می کنند؟؟؟

]]>
تاریخ را ورق بزنیم 2013-12-19T19:51:49+01:00 2013-12-19T19:51:49+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/147 یونس بلیدئی ]]> درخواست پیگیری استقرار شهرداری پارود از نماینده محترم مجلس در سایت رسمی ایشان 2013-07-25T08:06:06+01:00 2013-07-25T08:06:06+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/150 یونس بلیدئی در سایت رسمی  نماینده محترم مجلس شورای اسلامی  درخواست هایی از طرف مدیر وبلاگ در خصوص  توسعه بخش" پارود "ارسال گردیده است که یکی از آنها  را در ذیل می خوانید.با اهدای سلام و عرض ادب و احترام خدمت نماینده محترم به عرض می رساند: با توجه به وعده های مکرر مسئولان شهرستانی ، نماینده محترم دوره قبل و همچنین جنابعالی در خصوص استقرار شهرداری در مر کز بخش "پارود" و با گذشت چند سال از این تراژدی ؛متاسفانه هنوز این امر محقق نشده است.در صورتی که همین امسال ما شاهد ارتقای بخش در سایت رسمی  نماینده محترم مجلس شورای اسلامی  درخواست هایی از طرف مدیر وبلاگ در خصوص  توسعه بخش" پارود "ارسال گردیده است که یکی از آنها  را در ذیل می خوانید.


با اهدای سلام و عرض ادب و احترام خدمت نماینده محترم به عرض می رساند: با توجه به وعده های مکرر مسئولان شهرستانی ، نماینده محترم دوره قبل و همچنین جنابعالی در خصوص استقرار شهرداری در مر کز بخش "پارود" و با گذشت چند سال از این تراژدی ؛متاسفانه هنوز این امر محقق نشده است.در صورتی که همین امسال ما شاهد ارتقای بخش فنوج به شهرستان و ... . بودیم.
خواهشمند است اقدامات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید. 
با سپاس و تشکر فراوان 
یونس بلیدئی

جهت مشاهده مطالب بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایید.

http://ms-arbabei.ir/Forum/Catgory/1/Post/40]]>
زمان آغاز به کار شوراهای جدید شهر و روستا 2013-07-20T11:49:29+01:00 2013-07-20T11:49:29+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/149 یونس بلیدئی اکونیوز:رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از آغاز به کار شوراهای چهارم در ۱۲شهریورخبر داد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"محمد جواد کولیوند" با اشاره به احتمال انصراف محمد مهدی مفتح از حضور در شورای شهر تهران گفت: وی جزو سی و یک منتخب شهر تهران است بنابراین با توجه به انتخاب وی از حوزه تویسرکان برای مجلس، وی باید یا مجلس یا شوراها را انتخاب کند. وی با بیان اینکه در صورت انصراف محمد مهدی مفتح از شورای شهر تهران اولین نفر از افراد علی البدل جایگزی

اکونیوز:رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از آغاز به کار شوراهای چهارم در ۱۲شهریورخبر داد. 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"محمد جواد کولیوند" با اشاره به احتمال انصراف محمد مهدی مفتح از حضور در شورای شهر تهران گفت: وی جزو سی و یک منتخب شهر تهران است بنابراین با توجه به انتخاب وی از حوزه تویسرکان برای مجلس، وی باید یا مجلس یا شوراها را انتخاب کند. 
وی با بیان اینکه در صورت انصراف محمد مهدی مفتح از شورای شهر تهران اولین نفر از افراد علی البدل جایگزین وی خواهد شد، افزود: ۱۲ عضو علی‌البدل نیز به ترتیب آرای اخذ شده برای شورای شهر تهران انتخاب شدند.

]]>
ماه پربرکت رمضان بر شما مبارک باد 2013-07-09T19:39:00+01:00 2013-07-09T19:39:00+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/148 یونس بلیدئی " / ]]> تقدیر و تشکر منتخبین مردم پارود در چهارمین دوره شورای اسلامی از مردم شریف روستای خویش 2013-06-21T12:39:44+01:00 2013-06-21T12:39:44+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/146 یونس بلیدئی روز جمعه مورخه  31 خرداد ماه 92  منتخبین مردم پارود در چهارمین دوره  شورای اسلامی از مردم تقدیر و تشکر نمودند.در این جلسه "یونس بلیدئی"از طرف خویش  و به نمایندگی از بقیه اعضای منتخب بعد از حمد و سپاس خداوند و سلام و درود بر رسول رحمت(ص) ،شور و شعور مردم در شرکت  انتخابات مذکوربخصوص  ریش سفیدان و معتمدین،اعضای محترم شورای فعلی، جوانان عزیز و گرانقدر که تا پاسی از شب همراه کاندیدها  منتظر نتایج ماندند ، را ستودند و خاطر نشان کردند که از حسن تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
روز جمعه مورخه  31 خرداد ماه 92  منتخبین مردم پارود در چهارمین دوره  شورای اسلامی از مردم تقدیر و تشکر نمودند.
در این جلسه "یونس بلیدئی"از طرف خویش  و به نمایندگی از بقیه اعضای منتخب بعد از حمد و سپاس خداوند و سلام و درود بر رسول رحمت(ص) ،شور و شعور مردم در شرکت  انتخابات مذکوربخصوص  ریش سفیدان و معتمدین،اعضای محترم شورای فعلی، جوانان عزیز و گرانقدر که تا پاسی از شب همراه کاندیدها  منتظر نتایج ماندند ، را ستودند و خاطر نشان کردند که از حسن اعتماد و اطمینان شما مردم شریف پارود کمال تشکر و قدردانی را دارد و همچنین از پروردگار منان خواست که با توفیق خویش جهت خدمتگذاری به مردم این سرمایه بزرگ یعنی اعتماد مردم را حفظ نماید.
وی همچنین خاطر نشان کردند که همه مردم سوای از هر طیف و قبیله و گروه خاصی در نظر شورا از حقوق مساوی و برابر بر خوردارند.
علاوه بر آن "یونس بلیدئی"با بیان اینکه با بررسی های صورت گرفته سوءتفاهمات و تنش های دوره های گذشته مردم با اعضای شورا ها ناشی از عدم اطلاع از وظایف و اختیارات شورا بوده ،لذا جهت رفع این مشکل و درک متقابل مردم و اعضای شورا ،اهم وظایف شورای اسلامی روستا را طبق ماده 67 قانون شوراها چنین بر شمرد:
1-نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای اسلامی روستا
2-ارائه پیشنهادات جهت رفع کمبودها ،نا رساییها و نیاز ها به مقامات ذی زبط.
3-تشکیل گردهمایی های عمومی جهت گزارش کار و دریافت پیشنهادات و پاسخ به سوالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا.حداقل 2بار در سال با 15 روز اعلام قبلی
4-کمک رسانی و امداد رسانی در مواقع بحرانی و اضطراری و کمک به مستمندان با بودجه خودیاری محلی
5-تلاش برای حل اختلافات افراد و محلات
6-پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوطه از طریق مقامات مسئول.
7-فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی،کتابخانه،بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی و فرهنگی
8-انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آئین نامه مربوطه و معرفی آن به بخشدار جهت صدور حکم
9-مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا و بهسازی بافت های فرسوده
10-نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست روستا
11-بررسی برنامه های پیشنهادی ارگان های اجرائی در زمینه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشیو سایر امور رفاهی در حوزه انتخابیه شورا
12-نظارت بر حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی،عمرانی،اموالو دارائی های عمومی روستا

وی در پایان از پروردگار منان خواستند که هر آنچه خیر و صلاح و منفعت و برکت برای ما و  جامعه و مردم شریف پارود است ما را بر آن توفیق داده و هر چه باعث ضعف و سستی و نقص و فساد است ما و جامعه و مردم شریف پارود و عموما تمام ایران را از آن در امان بدارد.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
]]>
تقدیر و تشکر از حضور مردم در انتخابات 24 خرداد 2013-06-21T12:24:17+01:00 2013-06-21T12:24:17+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/145 یونس بلیدئی "من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق"سلام علیکمبه مصداق حدیث نبوی، بنده حقیر بعنوان عضوی از خانواده بزرگ سه هزار و پانصد نفری پارود و منتخب شما مردم در چهارمین دوره شورای اسلامی پارود مراتب سپاس و قدر دانی خویش را ازحضور پر شور و شعور شما در انتخابات 24 خرداد ماه و همچنین حسن اعتماد و اطمینان شما به بنده و بقیه دوستانم را اعلام می نمایم.امید است با استعانت از خداوند و پشتیبانی شما مردم عزیز گام های استواری را در راستای پارودی آباد و توسعه یافته برداریم.یونس بلیدئیمنتخب مردم در چهارمین دوره شورای ا تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

"من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق"

سلام علیکم
به مصداق حدیث نبوی، بنده حقیر بعنوان عضوی از خانواده بزرگ سه هزار و پانصد نفری پارود و منتخب شما مردم در چهارمین دوره شورای اسلامی پارود مراتب سپاس و قدر دانی خویش را ازحضور پر شور و شعور شما در انتخابات 24 خرداد ماه و همچنین حسن اعتماد و اطمینان شما به بنده و بقیه دوستانم را اعلام می نمایم.امید است با استعانت از خداوند و پشتیبانی شما مردم عزیز گام های استواری را در راستای پارودی آباد و توسعه یافته برداریم.

یونس بلیدئی
منتخب مردم در چهارمین دوره شورای اسلامی پارود

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

]]>
نتایج انتخابات شورای اسلامی پارود 2013-06-16T05:12:49+01:00 2013-06-16T05:12:49+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/144 یونس بلیدئی  تا آنجا که بتوانم هدفی جز اصلاح ( جامعه ) ندارم و توفیقم جزبه یاری( الله ) نیست. بر او توکل کردم و به سوی او باز میگردم .  ( قرآن کریم/سوره هود آیه 88) ردیف  نام و نام خانوادگی                     تحصیلات وضعیتاعضاء تعداد آراء 1 احمد علی نبات زئی   اصلی 623  

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

تا آنجا که بتوانم هدفی جز اصلاح ( جامعه ) ندارم و توفیقم جزبه یاری( الله ) نیست. بر او توکل کردم و به سوی او باز میگردم .  ( قرآن کریم/سوره هود آیه 88)


ردیف

 نام و نام خانوادگی

                    تحصیلات

وضعیت

اعضاء

تعداد آراء

1

احمد علی نبات زئی

 

اصلی

623

2

یونس  بلیدئی

دانشجوی فوق لیسانس تعلیم و تربیت

اصلی

578

3

مقبول بلیدئی

لیسانس دینی و عربی

اصلی

551

4

ادهم آرامش

 

اصلی

535

5

جمشید ابرکار

 لیسانس ادبیات

اصلی

533

6

باقر بلیدئی

لیسانس الهیات

علی البدل

514

7

هارون ابرکار

 

علی البدل

495

8

محمد حنیف آزادی

لیسانس حسابداری

علی البدل

478

 


شرف خدمتگزاری به مردم شریف پارود  را از پروردگار منان خواستاریم.


تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
]]>
مولوی عبدالحمید دیشب ضمن تاکید بر مشارکت اهل سنت... . 2013-06-14T04:26:37+01:00 2013-06-14T04:26:37+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/143 یونس بلیدئی به گزارش زاهدان پرس، مولوی عبدالحمید دیشب ضمن تاکید بر مشارکت اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که از هیچکدام از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام نمی کند.دیشب مولوی عبدالحمید در جلسه با فعالین سیاسی و تعدادی از مولوی های مسجد مکی موضع خود را در قبال انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.به گزارش زاهدان پرس، مولوی عبدالحمید دیشب ضمن تاکید بر مشارکت اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که از هیچکدام از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام نمی کند.وی افزود: هرکس از زبان من بگویید که از فلان کاندیدای به گزارش زاهدان پرس، مولوی عبدالحمید دیشب ضمن تاکید بر مشارکت اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که از هیچکدام از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام نمی کند.

دیشب مولوی عبدالحمید در جلسه با فعالین سیاسی و تعدادی از مولوی های مسجد مکی موضع خود را در قبال انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.

به گزارش زاهدان پرس، مولوی عبدالحمید دیشب ضمن تاکید بر مشارکت اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که از هیچکدام از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام نمی کند.

وی افزود: هرکس از زبان من بگویید که از فلان کاندیدای ریاست جمهوری اعلام حمایت کرده ام دروغ می گویید.

مولوی عبدالحمید افزود: اهل سنت مختارند به هرکس که می خواهند رای بدهند و البته این موضوع را توجه داشته باشند که به کاندیدای رای بدهند که سعه صدر داشته باشد و اهل سنت را حمایت کند. ]]>
همل جییند ابر مرد تاریخ بلوچستان 2013-06-14T04:11:21+01:00 2013-06-14T04:11:21+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/142 یونس بلیدئی ز فیض سرمه حیرت در این تماشاگاه                   یکی شده است چو آیینه خوب و زشت مرا همل جییند  از قهرمانان بلوچ است که بخاطر صیانت وطن خویش از یوغ استعمار پرتغالی ها پرچم استکبار ستیزی برافراشت و نهایتا به شهادت رسید.به گفته پیران زمانگ و داستانهای مکتوب همل بر بسیاری از قسمت های ساحلی بلوچستان حکومت میکرده و از طریق لنج های خود که در حوزه خلیج فارس و آفریقا به تجارت مشغول بوده اند، امر

ز فیض سرمه حیرت در این تماشاگاه                   یکی شده است چو آیینه خوب و زشت مرا

 همل جییند  از قهرمانان بلوچ است که بخاطر صیانت وطن خویش از یوغ استعمار پرتغالی ها پرچم استکبار ستیزی برافراشت و نهایتا به شهادت رسید.

به گفته پیران زمانگ و داستانهای مکتوب همل بر بسیاری از قسمت های ساحلی بلوچستان حکومت میکرده و از طریق لنج های خود که در حوزه خلیج فارس و آفریقا به تجارت مشغول بوده اند، امرار معاش میکرده و به رتق و فتق امور میپرداخته است. تاریخ زندگی همل همزمان با دوران حکومت شاه طهماسب صفوی بر ایران بوده است.

پرتغالی ها اولین استعمارگرانی بودند که از راه دریا وارد منطقه بلوچستان شدند. آنها ابتدا در لباس تاجر وارد منطقه شدند. در پی ثبیت جایگاه، پرتغالی ها نقاب از صورت افکنده و چهره استعمارگری خود را نشان دادند. در پی زیاده خواهی های آنها و ریختن خون مردم، موجی از نارضایتی و انزجار در میان مردم نسبت به پرتغالیها به وجود آمد. همل پس از آگاهی از موضوع با بسیج مردم به مقابله با پرتغالی ها برخواست و دست آنها را از دریای مکران کوتاه کرده و حوزه نفوذشان را در خلیج فارس محدود کرد.

پرتغالی ها با عنایت به هرج و مرج و بلبشوی حاکم بر کشور طی قراردادی با شاه طهماب صفوی  به نفوذ خود بر خلیج فارس رسمیت بخشیدند. در ماده چهارم این قراداد پرتغالی ها متعهد شدند در صورت تمایل شاه طهماسب برای حمله به بلوچستان با افراد و تسلیحات از وی حمایت کنند.

به دنبال اخراج پرتغالی ها از منطقه و کنسل شدن تجارت پرتغالی ها در دریای مکران سایه ای از آرامش و امنیت تمام منطقه را فراگرفت. همل که از پاک بودن دریا اطمینان یافته بود، در یکی از روزها به همراه تعداد قلیلی از افراد و بدون تجیزات و تسلیحات لازم به دریا میزند تا در حوزه نفوذ خود به سیاحت و تفریح بپردازد. گفته میشود طوفانی ناگهانی لنج همل را از مسیر منحرف کرده و آنها در مسیر گشت دریایی پرتغالی ها قرار میدهد.

پرتغالی ها پس از اطمینان از اینکه همل را در چنگال خود گفته اند به دنبال چاره میگردند تا با نرم کردن همل، از او برای رسیدن به اهداف استعماری خود استفاده کنند؛ در نتیجه دو راه را پیش روی حمل قرار میدهند. پیشنهاد میکنند یا با یکی از زنان پرتغالی ازدواج کند یا مرگ را برگزیند. پور جییند به جای تن دادن به این ذلت و همکاری با پرتغالی ها برای نیل به اهداف استعماریشان گزینه دوم را انتخاب کرده و در نبردی نا برابر به شهادت میرسد.

اکنون بیش از پنج قرن است که از این واقعه میگذرد اما فریاد همل فراتر از منطقه خود نرفته است در حالی که بسیاری همچون همل بوده اند که پس از همل فریاد سرداده اند ولی فریادشان تا کنون نیز در گوش هایمان زمزمه میشوند و در اذهانمان رژه میروند.

برای شفافیت بیشتر بگذارید مثال هایی از این دست بگویم.

 -امام قلی خان حاکم ایالت فارس، که پس از 118 سال خلیج فارس را از یوغ استعمار پرتغالی ها نجات داده و دست آنها را از آبهای ایران کوتاه میکند. همان کاری که پیش از وی همل خودمان در بلوچستان انجام داد. امروزه بخاطر رشادت های امام قلی خان تندیسی از وی را در جزیره قشم بنا کرده اند. همچنین به مناسبت بیرون راندن پرتغالی ها از خلیج فارس، از سال 1384 به بعد این روز را روز ملی خلیج فارس نامگذاری کرده اند.

- رئیس علی دلواری را با دلیران تنگستان کمتر کسی است که نشناسد. رئیس علی مشروطه خواهی بود که به مقابله با انگلیس ها پرداخت و پس از جنگ های پیاپی و چشاندن طعم شکست به انگلیسی ها در تاریخ 12 شهریور 1294 به شهادت رسید. از سال 89 به بعد تاریخ درگذشت وی را بعنوان روز مبارزه با استعمار انگلیس نام گذاری کرده اند. تندیسی از وی را نیز در ورودی بندر دلوار بنا کرده اند. همچنین قرار است کارگردان نام آشنا و کلاس یک کشور، محمد حسین لطیفی، سریالی را با عنوان هنگام بیداری در ارتباط با زندگی و مبارزات رئیس علی جلوی دوربین ببرد.

- میر مهنا از دیگر جنگاوران است که از برجسته ترین اقداماتش بیرون راندن هلندی ها از جزیره خارک میباشد. برای بزرگداشت وی یک بازی رایانه ای ساخته اند. همچنین جزیره ای غیرمسکونی در خلیج فارس و بندری در جزیره کیش را به نام وی نامگذاری کرده اند.

نام هر کدام از این جنگاوران را که در گوگل سرچ کنید، علاوه بر دیگر سایت ها ویکی پدیا هم مطلبی در ارتباط با زندگی و اقداماتشان نوشته است. اما اگر برای همل سرچ کنیم خبری از ویکی پدیا نیست و در همان صفحه اول حمل و نقل و موضوعات غیر مرتبط  خودنمایی میکند!!!

شایسته نیست چنین انسان هایی اینگونه به باد نسیان سپرده شوند و گرد گذر زمان جان فشانی آنها را از یادها ببرد.

چرا فریاد داد خواهی و استکبار ستیزی همسایگانمان، مرزهای بسیاری از مناطق را در هم نوردیده اما فریاد همل در استان خودمان به زحمت شنیده میشود؟؟

سهم زیادی را خودمان مقصریم!!

اگر تاریخ بلوچ را تورق کرده و مدافه نماییم به این واقعیت پی میبریم که ثبت تاریخ و قلم فرسایی پدیده ای نو در جامعه بلوچستان است. عواملی چون موقعیت بد جغرافیایی، دور بودن از مرکز، همسایگان و مهمتر از همه وضع بد اقتصادی باعث فاصله مردم از این موضوع شده است چرا که براساس نظریه مزلو میان مایحتاج مختلف انسانی نیاز به رفع نیازهای فیزیولوژیکی در اولین مرحله قرار دارد و در صورتی مردم به سمت نیاز های بعدی حرکت میکنند که این نیاز مرتفع گردد. لذا ثبت تاریخ و پرداختن به دیگر مسایل و مقوله ها به تازگی در جامعه بلوچستان نهادینه شده و تا نهال شدنش صبر زیادی میطلبد.

در زمینه شناساندن فرهنگ ال بته به دور از رهیافت های فاناتیسمی میطلبد ژورنالیست ها و نویسندگان فضای حقیقی و مجازی با نگاهی نو و جامع و به دور از موازی کاری فرهنگ جامعه را به مرزهای فراتر از استان و کشور معرفی نمایند تا بالتبع تحقیقات بیشتری از سوی دیگران به این منطقه و میراث های مادی و معنوی اش معطوف دارند. اگر بگوییم فرهنگ بلوچ در بسیاری از زمینه ها بکر است چیزی به گزاف نگفته ایم.

از دیگر سو، عملکرد رسانه ملی در معرفی مردم این خطه از ایران عزیز به شدت مورد نقد است. در همین رسانه ملی هرگاه که سخن ار اقوام میشود نامی از مردم بلوچ گرفته نمیشود. یا هرگاه که سخن از میهمان نوازی جنوبی ها میشود گویی این منطقه در جنوب ایران وجود خارجی ند ارد  و ده ها و صد ها مساله دیگر اینچنینی!! بنابراین هنگامی که موجودیت یک قوم که خود را ایرانی میدانند و به ایرانی بودن خود مفتخرند در هاله ای از ابهام قرار میگیرد طبیعی است که هیچ کدام از ویژگی ها و مولفه های مثبتش مورد توجه قرار نمیگیرد. در مقابل رسانه ی ملی در منفی نشان دادن این قوم لطف ها نموده. این سازمان بلوچ ها را تمام بند مردمی متحجر، در گیر ودار جمود و محافظه کاران و بنیادگرایانی مذهبی و قومی معرفی نموده است.

ضمنا به نظر نمیرسد که برای گرامیداشت همل نام بندر یا خیابانی را به نام وی مزین کرده باشند و یا تندیسی از وی را در میدانی بنا کرده باشند. لذا در مورد سوم از مسولین استانی نیز انتظار میرود که در حوزه ی کاری خود یاد چنین انسان هایی را با اینگونه اقدامات گرامی دارند.


منبع:وبلاگ تهتال از برادر داریوش مبارکی


]]>
بیا تا بکوشم 2013-06-11T11:17:24+01:00 2013-06-11T11:17:24+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/141 یونس بلیدئی در این خاک زرخیز ایـــــــــــران زمیننبودند جز مردمـــــــــــــــی پاک دینهمه دینــــــــــشان مردی و داد بودوز آن کشـــــــــــــــور آزاد و آباد بودچو مهر و وفا بود خود کیشـــــشانگنه بود آزار کس پیشـــــــــــــشانهمه بنده ناب یــــــــــــزدان پــــــاکهمه دل پر از مهر این آب و خـــــاک بزرگی به مردی و فرهنـــــــــــگ بودگـــدایی در این بوم و بر ننــــــگ بودکـــجا رفت آن دانـــــش و هـوش ماکه شد مهر میهن فرامـــــــــوش ماکه انداخت آتش در این بوستـــــــانکز آن سوخت جان و دل دوستـــ در این خاک زرخیز ایـــــــــــران زمین

نبودند جز مردمـــــــــــــــی پاک دین

همه دینــــــــــشان مردی و داد بود

وز آن کشـــــــــــــــور آزاد و آباد بود

چو مهر و وفا بود خود کیشـــــشان

گنه بود آزار کس پیشـــــــــــــشان

همه بنده ناب یــــــــــــزدان پــــــاک

همه دل پر از مهر این آب و خـــــاک

بزرگی به مردی و فرهنـــــــــــگ بود

گـــدایی در این بوم و بر ننــــــگ بود

کـــجا رفت آن دانـــــش و هـوش ما

که شد مهر میهن فرامـــــــــوش ما

که انداخت آتش در این بوستـــــــان

کز آن سوخت جان و دل دوستـــــان

چه کردیم کین گونه گشتیـــم خوار؟

خرد را فکنــــــــــــــدیم این سان زکار

به یزدان که این کشــــــــــور آباد بود

همـــــــه جــــــــای مـــردان آزاد بود

گرانمــــــــــــــایه بود آنکه بودی دبـیر

گرامی بد آنکس که بـــــــــــودی دلیر

نه دشـمن در این بوم و بر لانه داشت

نه بیگانه جایی در این خانــه داشــت

از آنروز دشـمن بمــــــــا چــیره گشت

که ما را روان و خرد تیـــــره گشـــــت

به یــــــــــــزدان که گر ما خرد داشتیم

کجـــــــا این سر انجــــــام بد داشتیم؟

بســـــــــــــوزد در آتش گرت جان و تن

به از زنـــــــدگی کــــردن و زیســـــــتن

اگر مایه زنــــــدگی بنــــــــــدگی است

دو صــــد بار مردن به از زنـــدگی است

بیــــــا تا بکوشیــم و جـــــــــــنگ آوریم

برون ســــــــر از این بار ننــــــــگ آوریم

"حکیم ابوالقاسم فردوسی"
]]>
«انتخابات» و «طایفه گرائی» 2013-06-10T19:48:26+01:00 2013-06-10T19:48:26+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/140 یونس بلیدئی  در روزهایی که « طایفه» و «انتخابات» این دو واژه نامترادف بهم به گل سر سبد ادبیات بزرگان و فعالان اجتماعی و انتخاباتی مردم بلوچستان تبدیل شده و همین موضوع افراد فعال در جامعه بلوچ را بعد از مدتهای مدیدی به هم وصل نموده؛ به میان آوردن حرف از گزینه اصلح بدون گرایش به تعلقات طایفه ای بسیار سخت است.در بلوچستان انتخابات به مثابه جنگ طایفه ها می ماند و آنچه که این رقابت ها را به سمت غیر دموکراتیک سوق می دهد همین جنگ طایفه ای است که خروجی آن همیشه جزء هیچ چیزی دیگر را به دنبال نداشته است.این را هم

 در روزهایی که « طایفه» و «انتخابات» این دو واژه نامترادف بهم به گل سر سبد ادبیات بزرگان و فعالان اجتماعی و انتخاباتی مردم بلوچستان تبدیل شده و همین موضوع افراد فعال در جامعه بلوچ را بعد از مدتهای مدیدی به هم وصل نموده؛ به میان آوردن حرف از گزینه اصلح بدون گرایش به تعلقات طایفه ای بسیار سخت است.

در بلوچستان انتخابات به مثابه جنگ طایفه ها می ماند و آنچه که این رقابت ها را به سمت غیر دموکراتیک سوق می دهد همین جنگ طایفه ای است که خروجی آن همیشه جزء هیچ چیزی دیگر را به دنبال نداشته است.

این را همه افرادی که در شهرهای دور و نزدیک بلوچستان به فعالیت مشغولند و یا سابقه چنین کار را در کارنامه کاری خویش دارند به درستی واقف هستند که نمی توان به سادگی از مواضع طایفه به صرف توانمندی افراد چشم پوشی نمود.

گرچه تعدادی از روشنفکران و قشر تحصیلکرده جامعه بلوچ خواهان حضور افرادی بدون در نظر گرفتن تعلقات طایفه ای و طبقه ای هستند اما می توان به راحتی حدس زد که در یک جامعه سنت گرا با تعلقات شدید طایفه ای بیشتر رقابت میان طایفه ای رخ می دهد تا شخص و تواندمندی هایش و این یعنی انتخابات دموکراتیک با شیوه ی غیر دموکراتیک.

گاهی عرصه چنان بر قشر روشن نگر و تحصیلکرده جامعه بلوچ تنگ می شود و یا مباحث درون طایفه ای چنان رنگ و بویی حساس به خود می گیرد که این قشر نوگرا را نیز به سمت خود سوق می دهند و برد را به نفع طایفه و طبفه و نژاد خاتمه می دهد.

قشکر تحصیلکرده و روشنفکر جامعه هیچ گاه به ظرافت ها ،ظرفیت ها و رفتارهای انتخاباتی آنچنان که باید و شاید باشد توجه ننموده اند و به چرایی این دور تسلسل باطل که انتخابات را در مسیر انحراف قرار گرفته، دقت و توجه لازم نداشته اند.

در یک انتخابات دموکراتیک چطور می شود تصور کرد چند فرد به صرف توانمندی اقتصادی و یا نفوذ در پایگاه های اجتماعی بتوان چنین نقشی کلیدی در یک انتخاب ایفا کنند،؟چطور ممکن است چنین افراد پرنفوذی را با استفاده از تفکر جمعی با خود همراه ساخت؟آیا نمی شود این پتانسیل ها را به سمت انتخابی دموکراتیک هدایت نمود؟

اما در صورت عملی شدن این اقدام آنچه که برگ برنده ای برای قشر روشن نگر به ارمغان خواهد آورد همین حرکت و تلاش به سوی تعالی است که هرچند ریسک آن سخت است اما می شود دستآوردهای بزرگی را برای قشر تحصیلکرده و روشن نگر جامعه به دنبال داشته باشد.

انتخابات در بلوچستان از دیر گاه منازعه بین قشر روشن و تحصیلکرده و پایگاه های سنتی بخصوص سران طوایف و قبایل پرنفوذ را موجب شده است هر چند که این روزنه و کف ترازو به نفع سران طوایف و پایگاه های پرشمار ختم شده اما باز هم جای کار را می شود در آن یافت نمود و روزنه های امید و جای خالی یک جریان و موج را در دل این حرکت جستجو کرد.

فقط اگر این هنر را در روشنفکران و افراد تحول گرای جامعه بتوان یافت که با سنجش نبض افکار عمومی بلوچ بخصوص سران طوایف و قبایل زمینه چینی یک حرکت رو به جلو و زیرکانه را پیدا نمایند و از ضعف های موجود بهره برداری کامل ببرند به طور حتم این قشر متفکر بلوچ هستند که بر طایفه و حاشیه های آن مغلوب خواهند شد.

گر چه هنوز به طور ریشه ای و اساسی گامی در این زمینه انجام نپذیرفته و تحصیلکردان پی«ی» شرارت ها و ناملایمتی های احتمالی ناشی از تقابل با مسیر به انحراف کشیده را به تن نمالیده اند اما در صورت ذکاوت این قشر با توجه به قدرت تفکر به طور حتم این قدرت تفکر و تعقل است که در مقابل افکار سنتی برنده خواهد شد و طعم شیرین پیروزی را تجربه خواهند نمود و این سران طوایف و بزرگان قوم خواهند بود در مقابل انتخاب اصلح زانو خواهند زد و به ناچار جماعت متفکر و روشن را همراهی خواهند نمود.

این حرکت یعنی شکل گیری و اجماع تحصیلکردگان حول محور یک فرد توانمند نه تنها به صرف تحصیلاتش بلکه با سنجش توانمندی و قابلیت ها بخصوص تجارب ارزنده و فعالیت های اجتماعی شخص،مدتها پیش در چند شهر بزرگ بلوچستان استارت آن  زده شد و خیلی زود توانست نتیجه مطلوب را مشاهده نمود.

اگر پیوندی در سطح افراد تحصیلکرد و یا روشنفکر جامعه بلوچ در سراسر بلوچستان ایجاد شود و استراتژی  و مکانیزم دقیقی و منظمی برای این کار طراحی شود این حرکت در کل شهرهای بلوچستان به نتیجه مطلوب و دلخواهی دست خواهد یافت و مسیری منظم و دموکراتیک را طی خواهد نمود.

و اگر پس از تشکیل چنین جمعی معیارهای یک انتخاب اصلح جهت رسیدن به یک ایده آل ترسیم شود ،رسیدن به مسیر دلخواه میسر خواهد بود و حتی در صورت عدم موفقیت این قشر، در آینده راه را برای سهولت یک انتخاب دموکراتیک چه در شواها و یا مجلس هموار خواهد ساخت و در کل به تعبیری دیگر می توان یک باخت خوب را بهتر از یک برد ناصواب دانست.

"منبع:روز درآ"

]]>
تلاش برای اصلاح و سازندگی 2013-06-09T19:30:37+01:00 2013-06-09T19:30:37+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/139 یونس بلیدئی تا آنجا که بتوانم هدفی جز اصلاح ( جامعه ) ندارم و توفیقم جزبه یاری( الله ) نیست. بر او توکل کردم و به سوی او باز میگردم .  ( قرآن کریم/سوره هود آیه 88) "میزان رأی ملت است"امام خمینی (رح) ائتلاف تلاش برای اصلاح وسازندگی   ردیف  نام و نام خانوادگی                     تحصیلات 1 یونس  بلیدئی &nb تا آنجا که بتوانم هدفی جز اصلاح ( جامعه ) ندارم و توفیقم جزبه یاری( الله ) نیست. بر او توکل کردم و به سوی او باز میگردم .  ( قرآن کریم/سوره هود آیه 88)

"میزان رأی ملت است"امام خمینی (رح)

ائتلاف تلاش برای اصلاح وسازندگی

 

ردیف

 نام و نام خانوادگی

                    تحصیلات

1

یونس  بلیدئی

 دانشجوی فوق لیسانس تعلیم و تربیت

2

مقبول بلیدئی

لیسانس دینی و عربی

3

باقر بلیدئی

لیسانس الهیات

4

احمد علی نبات زئی

 

5

ادهم آرامش

 

 

اهداف و برنامه ها:

1- تلاش برای حفظ وحدت وهمبستگی اقشار مختلف پارود جهت پیشبرد اهداف متعالی جامعه

2- تلاش برای رفع موانع فرهنگی ، آموزشی جهت ساختن جامعه ای پویا و تحصیل کرده 

3-پیگیری امورات و رفع مشکلات عمومی مردم روستا طبق وظایف محوله

4-پیگیری امورات فرهنگی و رفاهی جوانان

5-نظارت بر دستگاههای اجرای به منظور حُسن انجام وظایف محوله شان

"وعده ما روز جمعه پای صندوق های رأی"

(ستاد انتخاباتی ائتلاف اصلاح و سازندگی)

]]>
بدون شرح و تفصیل 2013-05-18T07:47:30+01:00 2013-05-18T07:47:30+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/138 یونس بلیدئی ]]> هشدار!!!...هشدار!!!...هشدار!!! 2013-05-09T16:10:27+01:00 2013-05-09T16:10:27+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/137 یونس بلیدئی به نام الله و سلام و درود الله بر یگانه منجی عالم بشریت :حضرت محمدبن عبدالله علیه السلام .(ارواحنا له الفداء) هشدار!!! هشدار!!! هشدار!!!برادران و خواهران ایمانی ام،سلام الله علیکم. از آنجا که فضای مجازی اینترنت مجال و فرصت مناسبی برای نشر افکار و اندیشه های مطلوب و والای انسانی است، طلایه داران "اخلاق" ،" ایمان" و "انسانیت " ( رهروان مکتب رسول الله "علیه السلام") این فرصت را مغتنم شمرده و به نشر افکار و اندیشه های پاک این مکتب پرداخته اند.اما در این میان" خفاشان شب به نام الله و سلام و درود الله بر یگانه منجی عالم بشریت :حضرت محمدبن عبدالله علیه السلام .(ارواحنا له الفداء) 

هشدار!!! هشدار!!! هشدار!!!

برادران و خواهران ایمانی ام،سلام الله علیکم. 

از آنجا که فضای مجازی اینترنت مجال و فرصت مناسبی برای نشر افکار و اندیشه های مطلوب و والای انسانی

 است، طلایه داران "اخلاق" ،" ایمان" و "انسانیت " ( رهروان مکتب رسول الله "علیه السلام") این فرصت را

 مغتنم شمرده و به نشر افکار و اندیشه های پاک این مکتب پرداخته اند.اما در این میان" خفاشان شب" که تاب

 تحمل "ارزشهای والای انسانی"را ندارند و به  شیطان صفتی خو گرفته اند،آرام ننشسته و به انحاء  گو ناگون

 سعی در ترویج افکار پلید و  شیطانی خویش اند.از اهم  اقدامات این بی خردان دین   ستیز ،می توان به موارد

ذیل اشاره نمود:1-اغفال جوانان نا آگاه از طریق شبهه افکنی در اثبات "وجود خداوند"و خام نمودن آنها به نام

 "روشنفکری و خردورزی"2-توهین و تهمت به وجود  مبارک و نازنین رسول الله   "علیه السلام" (ارواحنا له

 الفداء) از طریق :جملات سخیف و ناسزا،کاریکاتور های موهن ،و نسبت دادن اعمال و  القاب زشت  3-دوستی

 با افراد نا آگاه و خام نمودن آنها جهت اثبات این ادعا که :دین نشئت گرفته از ترس آدمی است و وجود خارجی

 ندارد و پیامبران خدا (علیه اسلام) را دروغگو معرفی می کنند و ... تا بدین وسیله جوان مسلمان را از فطرت

 سلیم خود دور کرده و وی را به لجنزار شیطانی خویش سوق دهند و فرزندی را از  دامن اسلام بر بایند و به

 گله ی خویش بیفزایند.

حال بر  ماست که با با تاسی  از قرآن و سنت و  هوشیاری کامل  ،یاوه گویی یاوه  گویان ضد  دین و رهروان 

شیطان را به خودشان بر گردانده و جوانانمان را از این خطر خطرناک برهانیم.

فرزندان اسلام:

در این عصر پر فتنه و آشوب ،برادر های پیغمبر شماهایید!!!

اجرکم عندالله !برادر ایمانی شما :"یونس بلیدئی"

"و صلی الله علی محمد و علی اله و صحبه اجمعین"
]]>
این است واقعیت تلخ روزگار ما! 2013-05-08T07:04:34+01:00 2013-05-08T07:04:34+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/135 یونس بلیدئی در زمستانی سرد کلاغی غذا نداشت تا جوجه هاشو سیر کنه،گوشت تنه خودشو میکند میداد به جوجه هاش،زمستان تمام شد وکلاغ مرد،اما بچه هاش نجات پیدا کردند،وگفتند:آخی،خوب شد مرد!..راحت شدیم از غذای تکراری!!...این است واقعیت تلخ روزگار ما!دیدگاهی از بازدید کننده محترم به نام "دانش آموز" تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیددر زمستانی سرد کلاغی غذا نداشت تا جوجه هاشو سیر کنه،گوشت تنه خودشو میکند میداد به جوجه هاش،زمستان تمام شد وکلاغ مرد،اما بچه هاش نجات پیدا کردند،وگفتند:آخی،خوب شد مرد!..راحت شدیم از غذای تکراری!!...
این است واقعیت تلخ روزگار ما!

دیدگاهی از بازدید کننده محترم به نام "دانش آموز"
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
]]>
نوشته ای از بازدید کننده ای به نام "بلیدئی" 2013-05-08T06:30:12+01:00 2013-05-08T06:30:12+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/134 یونس بلیدئی در قسمت نظرات یکی از مطالب  ،نظری توجهم را جلب نمود که جهت استحضار شما خوانندگان محترم عینا نظردوست عزیز را در ذیل نقل خواهم کرد که امیدوارم مثمر ثمر واقع گردد.بلیدئیشنبه 14 بهمن 91 11:49باسلام،لطفاپیام بنده رانشان دهید% ای کسانی که باهرنحوی مسئولیت وشورایی شهررابعهده گرفته ایدبگذاریدجوانان تحصیل کرده جدیدواردصحنه شوند وباانتخاب آزادانه درشورای اسلامی سال 92 شرکت کنند و برای آبادانی وپیشرفت درزمینه علمی،فرهنگی،شهرسازی وادبی شهررابدست گیرندوشماهاازنظرمادی ک
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

در قسمت نظرات یکی از مطالب  ،نظری توجهم را جلب نمود که جهت 


استحضار شما خوانندگان محترم عینا نظر
دوست عزیز را در ذیل نقل 


خواهم کرد که امیدوارم مثمر ثمر واقع گردد.
بلیدئی

شنبه 14 بهمن 91 11:49

باسلام،لطفاپیام بنده رانشان دهید% ای کسانی که باهرنحوی مسئولیت وشورایی 

شهررابعهده گرفته ایدبگذاریدجوانان تحصیل کرده جدیدواردصحنه شوند وباانتخاب 

آزادانه درشورای اسلامی سال 92 شرکت کنند و برای آبادانی وپیشرفت درزمینه 

علمی،فرهنگی،شهرسازی وادبی شهررابدست گیرندوشماهاازنظرمادی کمک کنیدتا 

پارودی آبادونمونه درشهرستان سربازداشته باشیم،نبایدازپست ومقام بدست آمده فقط 

بدنبال مادیات باشیم .اختلافات قومی راکنار بگذاریم دست دردست همدیگر دهیم پارود 

را کنیم آباد .انشاءالله

پاسخ شما توسط مدیر وبلاگ : علیکم سلام

برادر عزیز از اینکه دلسوزانه در مورد جامعه اسلامی مان احساس مسئولیت می کنید سپاسگزارم. 

خداوند امثال شما را که با خلوص نیت  به آبادانی جامعه می اندیشند ،زیادتر کند.  

و عزت وسرافرازی دنیا واخری را نصیبتان بگرداند.

بله برادر عزیز!

"ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم"(سوره رعد آیه11) 

"خداوند هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که خوشان را خود تغییر دهند"به قول شاعر:


من اگر بنشینم !تو اگر بنشینی!چه کسی برخیزد؟


من اگر برخیزم!تو اگر برخیزی!همه بر می خیزند!!!

                      موفق و پایدار باشید

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
]]>
دلنوشته ای از بازدید کننده محترم:"آریا" 2013-05-08T06:25:58+01:00 2013-05-08T06:25:58+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/133 یونس بلیدئی نامش ترنم دل نواز زندگیست ما،در زمانی زندگی می کنیم که آدم ها،خیلی از خودشان فاصله گرفتند وبسیار از خود واقعی شان دور هستند.حالا می فهمم چرا معلم ها در دوره دبستان،به خط فاصله می گفتند:خط تیره.آنها می دانستند فاصله ها چه بر سر آدم ها،خواهند آورد.اثری از بازدید کننده محترم :"آریا" تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنیدنامش ترنم دل نواز زندگیست ما،در زمانی زندگی می کنیم که آدم ها،خیلی از خودشان فاصله گرفتند وبسیار از خود واقعی شان دور هستند.حالا می فهمم چرا معلم ها در دوره دبستان،به خط فاصله می گفتند:خط تیره.
آنها می دانستند فاصله ها چه بر سر آدم ها،خواهند آورد.

اثری از بازدید کننده محترم :"آریا"

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

]]>
دلم می خواهد...! اثری از :بازدید کننده محترم:"آریا" 2013-05-08T06:12:10+01:00 2013-05-08T06:12:10+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/132 یونس بلیدئی دلم برای خنده آدم ها تنگ شده است.می ترسم روزی برسد که صدای خنده فراموشم شود.دلم می خواهد ایمان راسخ به زندگی با لبخند را همچون نهالی در دل همه بکارم وتا روز به ثمر رسیدن این نهال،تماشاگر رشد روز افزون آن باشم.دلم می خواهد در خانه همه مردم را بزنم و امید را مثل نذری بین همه خانه های دنیا پخش کنم.دلم می خواهد هزاران کارت دعوت بنویسم وصبر را به همه جای دنیا دعوت کنم.نوشته ای ازبازدید کننده محترم:"آریا" دلم برای خنده آدم ها تنگ شده است.می ترسم روزی برسد که صدای خنده فراموشم شود.دلم می خواهد ایمان راسخ به زندگی با لبخند را همچون نهالی در دل همه بکارم وتا روز به ثمر رسیدن این نهال،تماشاگر رشد روز افزون آن باشم.
دلم می خواهد در خانه همه مردم را بزنم و امید را مثل نذری بین همه خانه های دنیا پخش کنم.
دلم می خواهد هزاران کارت دعوت بنویسم وصبر را به همه جای دنیا دعوت کنم.

نوشته ای ازبازدید کننده محترم:"آریا"
]]>
دلنوشته بازدید کننده محترمی به نام "دانش آموز" 2013-05-08T06:02:13+01:00 2013-05-08T06:02:13+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/131 یونس بلیدئی "جنگلے درچکانو گوئشت:شما گو ای وتے مزنیا پچیا چه چنٹکے آسنا که نامے تپره ناراحت بے؟گوشته:مه ناراحتے چه تپرا نئه بلکے چه آیے دستگائه که مه وتے جنسائه"‏(به درختان جنگل گفتم:شما با این عظمت چرا از تکه آهنی به نام تبر میرنجید؟گفتند:رنجش ما از تبر نیست بلکه از دسته آن است که از جنس خود ماست)اثری از بازدید کننده گرامی:"دانش آموز" تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
"جنگلے درچکانو گوئشت:
شما گو ای وتے مزنیا پچیا چه چنٹکے آسنا که نامے تپره ناراحت بے؟
گوشته:مه ناراحتے چه تپرا نئه بلکے چه آیے دستگائه که مه وتے جنسائه"
‏(به درختان جنگل گفتم:
شما با این عظمت چرا از تکه آهنی به نام تبر میرنجید؟
گفتند:رنجش ما از تبر نیست بلکه از دسته آن است که از جنس خود ماست)

اثری از بازدید کننده گرامی:"دانش آموز"
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
]]>
دلنوشته عزیزی به نام "آریا"که ندیدم اما فقط بخاطر تفکر والایش بعنوان دوست انتخابش کردم. 2013-05-08T05:41:13+01:00 2013-05-08T05:41:13+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/130 یونس بلیدئی ما که را گول زدیم؟!...بیخودی خندیدیمکه بگوییم دلی خوش داریمبیخودی حرف زدیمکه بگوییم زبان هم داریموقفس هامان را زود زود رنگ زدیمو نشستیم لب رودوبه آب سنگ زدیمجهت خواندن ادامه این شعر زیبا به "ادامه مطلب "بروید! تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید

ما که را گول زدیم؟!...

بیخودی خندیدیم

که بگوییم دلی خوش داریم

بیخودی حرف زدیم

که بگوییم زبان هم داریم

وقفس هامان را زود زود رنگ زدیم

و نشستیم لب رود

وبه آب سنگ زدیم

جهت خواندن ادامه این شعر زیبا به "ادامه مطلب "بروید!
]]>
دلنوشته های بازدید کنندگان 2013-05-06T13:06:12+01:00 2013-05-06T13:06:12+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/129 یونس بلیدئی به احترام پیشنهاد خوب یکی از بازدیدکنندگان به نام "آریا"،باز دید کنندگان محترم می توانند "دلنوشته ها،پیشنهادات و نظرات و ... . خویش را در قسمت "نظرات"این مطلب قرار دهند تا در وبلاگ منتشر گردد.(ضمنا وبلاگ در ویرایش،گزینش و انتخاب نظرات و دلنوشته ها  آزاد است).با تشکر به احترام پیشنهاد خوب یکی از بازدیدکنندگان به نام "آریا"،باز دید کنندگان محترم می توانند "دلنوشته ها،پیشنهادات و نظرات و ... . خویش را در قسمت "نظرات"این مطلب قرار دهند تا در وبلاگ منتشر گردد.(ضمنا وبلاگ در ویرایش،گزینش و انتخاب نظرات و دلنوشته ها  آزاد است).
با تشکر
]]>
درخواست از "آقای محمد سعید اربابی" نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی در وبسایت رسمی شان 2013-04-01T10:26:28+01:00 2013-04-01T10:26:28+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/128 یونس بلیدئی با عرض سلام و ادب و احترام خدمت نماینده محترم و مردمی شهرستان و با تشکر از ایجاد این سایت جهت ارتباط هر چه بهتر با مردم حوزه انتخابی شان. اولا:از تمامی عزیزان بخش پارود و توابع تقاضا می شود نقطه نظرات،مشکلات و مسائل مورد نظر خویش را در این تایپک قرار دهند. ثانیا"بعنوان یک فرد از بخش پارود با کمال احترام به عرض نماینده محترم می رسانم. 1-در عنوان سایت نام تمامی شهرها و همچنین بخش های حوزه انتخابی تان را قید نموده اید اما "بخش پارود "در بین اسامی بخش ها نیست .خواهشمندیم نام "پارود"نیز با عرض سلام و ادب و احترام خدمت نماینده محترم و مردمی شهرستان و با تشکر از ایجاد این سایت جهت ارتباط هر چه بهتر با مردم حوزه انتخابی شان.
اولا:از تمامی عزیزان بخش پارود و توابع تقاضا می شود نقطه نظرات،مشکلات و مسائل مورد نظر خویش را در این تایپک قرار دهند.
ثانیا"بعنوان یک فرد از بخش پارود با کمال احترام به عرض نماینده محترم می رسانم.
1-در عنوان سایت نام تمامی شهرها و همچنین بخش های حوزه انتخابی تان را قید نموده اید اما "بخش پارود "در بین اسامی بخش ها نیست .خواهشمندیم نام "پارود"نیز در بین اسامی بخش ها گنجانده شود تا خدای نکرده اینچنین در حیطه عمل نیز به فراموشی سپرده نشود.
2-با توجه به رشد جمعیت در سالهای گذشته و ثابت ماندن فضاهای آموزشی ،مرکز بخش پارود با کمبود فضای آموزشی مواجه است.انتظار داریم اقدامات لازم را جهت رفع این مشکل مبذول فرمایید.
3-در مورد اشتغال عموم جوانان بخش ،خصوصا جوانان تحصیل کرده دانشگاهی نیز اگر تدابیری اندیشیده شود دعای خیر این عزیزان بدرقه راهتان خواهد بود.
با سپاس و تشکر فراوان
یونس بلیدئی
آدرس لینک مطلب فوق در سایت رسمی نماینده شهرستان:
http://www.ms-arbabei.ir/Forum/Catgory/1/Post/40
]]>
دیدگاهی از یکی از خوانندگان به نام "سربازی یا دشتیاری" 2013-04-01T10:14:40+01:00 2013-04-01T10:14:40+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/127 یونس بلیدئی نظر از :سربازی یادشتیاری یکشنبه 11 فروردین 92 10:17 ard@yaho.com سال 92 برهمه مردم ایران مبارك امامتاسفانه متاسفانه آیا فكركرده ای اتوبوسها جاده ترانزیتی می روندمسافران ایرانشهری كه قصدمسافرت سربازیاكه دشتیاری دارندبایدتاكسی ویاماشین سواری دربست كنندتابه مقصدخودبروندیادربین راه بایدباپلیس جواب پس بدهندومبلغی بیش ازدربست جریمه بدهندولی متاسفانه دركشورهو
تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
نظر از :سربازی یادشتیاری
یکشنبه 11 فروردین 92 10:17
ard@yaho.com
سال 92 برهمه مردم ایران مبارك امامتاسفانه متاسفانه آیا فكركرده ای اتوبوسها جاده ترانزیتی می روندمسافران ایرانشهری كه قصدمسافرت سربازیاكه دشتیاری دارندبایدتاكسی ویاماشین سواری دربست كنندتابه مقصدخودبروندیادربین راه بایدباپلیس جواب پس بدهندومبلغی بیش ازدربست جریمه بدهندولی متاسفانه دركشورهوای پاك باحمل نقل عمومی ولی متاسفانه دراین منطقه شعاری تبدیل شده است شمانماینده نمی گذاری حق قانونی مردم پایمال شود ولی این حق مردم شما دونماینده یعنی اربابی وجدگال به0تبدیل شده است اتوبوسهای یك شهرزاهدان یاكه ایرانشهریادیگرشهرستانها به مقصدچابهارازراه سرباز حركت كنند!!!
پاسخ مدیر وبلاگ: سلام بر شما دوست عزیز.
کلیت مطلب شما کاملا منطقی و درست است.و بجاست که مسئولین ذیربط جهت حل این مشکل تدابیر لازم را بیندیشند. تا مردم این مناطق مذکور بیشتر از امکانات حمل و نقل عمومی بهرمند شوند.

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید
]]>
ظرفیت ها،موانع ،مشکلات و راه حل های توسعه بخش پارود کدامند؟ 2013-02-03T20:18:05+01:00 2013-02-03T20:18:05+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/126 یونس بلیدئی این وبلاگ افتخار دارد در وب سایت رسمینماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی آقای"محمدسعیداربابی"،اولین تایپک بخش پارود را با عنوان:(" ظرفیت ها،موانع،مشکلات وراه حلهای توسعه بخش پارود کدامند؟")راایجاد نماید.لذا ازهمه شما عزیزان تقاضاداریم جهت پیگیریمطالبات ومسائل بخش پارود دراین تایپک مشارکت نمایید.آدرس:http://www.ms-arbabei.ir/Forum/Catgory/1 این وبلاگ افتخار دارد در وب سایت رسمی

نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی آقای

"محمدسعیداربابی"،
اولین تایپک بخش پارود را

با عنوان:(" ظرفیت ها،موانع،مشکلات وراه حل

های توسعه بخش پارود کدامند؟")
راایجاد نماید.

لذا ازهمه شما عزیزان تقاضاداریم جهت پیگیری

مطالبات ومسائل بخش پارود دراین تایپک

مشارکت نمایید.آدرس:http://www.ms-arbabei.ir/Forum/Catgory/1

]]>
نظرات دوستان 2013-02-02T18:11:21+01:00 2013-02-02T18:11:21+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/125 یونس بلیدئی در قسمت نظرات یکی از مطالب  ،نظری توجهم را جلب نمود که جهت استحضار شما خوانندگان محترم عینا نظردوست عزیز را در ذیل نقل خواهم کرد که امیدوارم مثمر ثمر واقع گردد.بلیدئی شنبه 14 بهمن 91 11:49باسلام،لطفاپیام بنده رانشان دهید% ای کسانی که باهرنحوی مسئولیت وشورایی شهررابعهده گرفته ایدبگذاریدجوانان تحصیل کرده جدیدواردصحنه شوند وباانتخاب آزادانه درشورای اسلامی سال 92 شرکت کنند و برای آبادانی وپیشرفت درزمینه علمی،فرهنگی،شهرسازی وادبی
در قسمت نظرات یکی از مطالب  ،نظری توجهم را جلب نمود که جهت


استحضار شما خوانندگان محترم عینا نظر
دوست عزیز را در ذیل نقل


خواهم کرد که امیدوارم مثمر ثمر واقع گردد.
بلیدئی

شنبه 14 بهمن 91 11:49

باسلام،لطفاپیام بنده رانشان دهید% ای کسانی که باهرنحوی مسئولیت وشورایی

شهررابعهده گرفته ایدبگذاریدجوانان تحصیل کرده جدیدواردصحنه شوند وباانتخاب

آزادانه درشورای اسلامی سال 92 شرکت کنند و برای آبادانی وپیشرفت درزمینه

علمی،فرهنگی،شهرسازی وادبی شهررابدست گیرندوشماهاازنظرمادی کمک کنیدتا

پارودی آبادونمونه درشهرستان سربازداشته باشیم،نبایدازپست ومقام بدست آمده فقط

بدنبال مادیات باشیم .اختلافات قومی راکنار بگذاریم دست دردست همدیگر دهیم پارود

را کنیم آباد .انشاءالله

پاسخ شما توسط مدیر وبلاگ : علیکم سلام

برادر عزیز از اینکه دلسوزانه در مورد جامعه اسلامی مان احساس مسئولیت می کنید سپاسگزارم.

خداوند امثال شما را که با خلوص نیت  به آبادانی جامعه می اندیشند ،زیادتر کند. 

و عزت وسرافرازی دنیا واخری را نصیبتان بگرداند.

بله برادر عزیز!

"ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم"(سوره رعد آیه11)

"خداوند هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن که خوشان را خود تغییر دهند"به قول شاعر:


من اگر بنشینم !تو اگر بنشینی!چه کسی برخیزد؟


من اگر برخیزم!تو اگر برخیزی!همه بر می خیزند!!!

                      موفق و پایدار باشید
]]>
بسم الله الرحمن الرحیم 2013-01-11T12:28:14+01:00 2013-01-11T12:28:14+01:00 tag:http://parood.mihanblog.com/post/124 یونس بلیدئی     إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللّهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ ﴿سوره هود/آیه 88﴾ "تا آنجا که بتوانم هدفی جز اصلاح(جامعه) ندارم و توفیقم جز به (یاری) الله نیست بر او توکل کردم و بسوی او باز می گردم."     معبودا! به عظمت و جلالت،سر تعظیـــم فرود می آورم وپیشانی بر خاک تو می سایم .چون  سجده وکرنش سزاوار عظمت و جلال توست  ولا غیر. پروردگار

 

 إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللّهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ ﴿سوره هود/آیه 88

"تا آنجا که بتوانم هدفی جز اصلاح(جامعه) ندارم و توفیقم جز به (یاری) الله نیست بر او توکل کردم و بسوی او باز می گردم."

 

 معبودا!

به عظمت و جلالت،سر تعظیـــم فرود می آورم وپیشانی بر خاک تو می سایم .چون  سجده وکرنش سزاوار عظمت و جلال توست  ولا غیر.

پروردگارا! در این دنیا از تو چیزی غیر از عزت و ایمان نمی خواهم، تو غنی و رحیمی، من محتاج و فقیری درمانده برسر کویت، مرا دریاب و پناهم ده.

خداوندا!به رحمت بیکرانت، اگر تقصیری دارم از آن در گذر و در زندگی پس از مرگ آرامشی ابدی عنایتم فرما .


آپلود عکس


]]>