وبلاگ فرهنگی ، ، ، اجتماعی ، ، ،اطلاع رسانی ________«««بخش پارود»»»________ بسم الله الرحمن الرحیم بنده یونس بلیدئی "معلم "( معاون آموزشی ) مجتمع آموزشی و پرورشی شهدای وحدت بخش پارود می باشم.در راستای رسیدن به اهداف شغلم (تعلیم وتربیت) این وبلاگ را ایجاد کردم . که امیدوارم اولا، مورد رضایت پروردگارم و ثانیا، برای تمامی خوانندگان، خصوصا فرهنگیان،دانش آموزان و مردم شریف بخش پارود مثمر ثمر واقع گردد.لذاتقاضادارم کاستی ها ی وبلاگ رابا نظرات سازنده خویش برطرف نمائید. لازم به ذکر است:این وبلاگ به هیچ گروه و حزب خاصی وابسته نیست و تمامی فعالیت های آن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. پیشاپیش ازهمراهی و همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم http://parood.mihanblog.com 2019-09-19T18:36:47+01:00 text/html 2014-03-06T10:55:14+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی میانگین مردم ایرانی‌ تقریبا در مورد همه چیز و همه کس اظهار نظر می‌کنند http://parood.mihanblog.com/post/159 <blockquote type="cite" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1723" style="margin: 1em; font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 16px;"><div dir="ltr" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1722"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1721"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1720"><blockquote id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1719" style="margin: 1em; padding-left: 5px; border-left-color: rgb(16, 16, 255); border-left-width: 2px; border-left-style: solid;"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1718"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1717"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1716"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1715"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1714"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1713"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1712"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1711"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1710"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1709"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1708"><blockquote id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1786" style="margin: 1em; font-size: 12pt;"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1785"><blockquote id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1784" style="margin: 1em;"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1783"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1782"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1781"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1780"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1779"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1778"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1777"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1776"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1775"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1774"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1773"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1772"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1771"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1770"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1769"><blockquote id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1768" style="margin: 1em;"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1767"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1766"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1765"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1936"><div dir="RTL" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_2007" style="text-align: right; direction: rtl;"><span lang="FA" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_2006" style="font-size: 16pt;">از دکتر محمود سریع القلم ؛ استاد علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی</span></div><div dir="RTL" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1935" style="text-align: right; direction: rtl;"><span lang="FA" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1934" style="font-size: 16pt;">&nbsp;میانگین مردم ایرانی‌ تقریبا در مورد همه چیز و همه کس اظهار نظر می‌کنند؛ که بعضاً با قاطعیت است.</span><span lang="AR-SA"></span></div><div dir="RTL" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1935" style="text-align: right; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><br></span></div></div></div></div></div></blockquote></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></blockquote></div></blockquote></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></blockquote></div></div></div></blockquote><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8115877368/securedownload.jpg" alt=""></div><blockquote type="cite" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1723" style="margin: 1em; font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 16px;"><div dir="ltr" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1722"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1721"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1720"><blockquote id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1719" style="margin: 1em; padding-left: 5px; border-left-color: rgb(16, 16, 255); border-left-width: 2px; border-left-style: solid;"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1718"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1717"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1716"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1715"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1714"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1713"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1712"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1711"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1710"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1709"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1708"><blockquote id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1786" style="margin: 1em; font-size: 12pt;"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1785"><blockquote id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1784" style="margin: 1em;"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1783"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1782"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1781"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1780"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1779"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1778"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1777"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1776"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1775"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1774"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1773"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1772"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1771"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1770"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1769"><blockquote id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1768" style="margin: 1em;"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1767"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1766"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1765"><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1940"><div dir="RTL" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1939" style="text-align: right; direction: rtl;"><b id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1938"><span lang="FA" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1937" style="color: red; font-size: 16pt;">عبارات من نمی‌دانم، من اطلاع ندارم، من به اندازه کافی اطلاع ندارم، من مطمئن نیستم، من باید سئوال کنم، من باید فکر کنم، من شک دارم، من در این باره مطالعه نکرده‌ام، من این شخص را فقط یک بار دیده‌ام و نمی‌توانم در مورد او قضاوت کنم، من در مورد این فرد اطلاعات کافی ندارم، اجازه دهید من در این رابطه سکوت کنم، فردا پس از مطمئن شدن به شما خبر می‌دهم، هنوز این مساله برای من پخته و سنجیده نیست و مشابه این عبارات در ادبیات عمومی ما، بسیار ضعیف است</span></b><span lang="FA" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1941" style="font-size: 16pt;">.</span><span lang="AR-SA"></span></div></div><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1946"><div dir="RTL" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1945" style="text-align: right; direction: rtl;"><b id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1944"><span lang="FA" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1943" style="color: rgb(68, 0, 98); font-size: 16pt;">تصور کنید اگر بسیاری از ما این گونه با هم تعامل کنیم، چقدر کار قوه قضائیه کم می‌شود. چقدر زندگی ما اخلاقی‌تر می‌شود و از منظر توسعه یافتگی چقدر جامعه تخصصی‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، خبرنگار تلویزیون در مورد برنامه هسته‌ای، نظر راننده تاکسی را نخواهد پرسید. اقتصاد‌دانی که یک مقاله پزشکی را خوانده، خود‌درمانی نخواهد کرد و شیمی‌دانی که هر روز روزنامه‌ها را می‌خواند در مورد آینده اقتصاد ایران و وضعیت سیاسی چین اظهار نظر نخواهد کرد؛ چه سکوتی برقرار می‌شود! و همه به خود و مثبت و منفی برنامه‌های خود می‌پردازند و کمتر سراغ سر در‌آوردن از کارهای دیگران می‌روند؛ غیبت کم می‌شود و تهمت و توهین به حداقل می‌رسد.</span></b><span lang="FA" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1947" style="color: rgb(68, 0, 98); font-size: 16pt;">.</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><b id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1949"><span lang="FA" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1948" style="color: rgb(0, 176, 80); font-size: 16pt;">یک دلیل ‌این که تولید ناخالص داخلی‌ آلمان بیش از دو برابر جمع تولید ناخالص داخلی ۵۵ کشور مسلمان است، این به خاطر تمرکز مردم به کار و فعالیت و کوشش‌های فردی است.</span></b><b id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1960"><span lang="FA" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1959" style="color: rgb(76, 118, 162); font-size: 16pt;">&nbsp;اتفاقا چون بسیاری از ما برای خود کم وقت می‌گذاریم و خود را کشف نمی‌کنیم، به بیرون از خودمان و توجه دیگران نیازمند می‌شویم. به همین دلیل، نمایش دادن در میان ما بسیار جاری و قدرتمند است، چون در مورد خود نمی‌توانیم پنجاه صفحه بنویسیم، از انتقاد حتی انتقادی ملایم، خشمگین می‌شویم، چون احساسی بار می‌آییم و بنابر‌این ضعیف هستیم، اعتماد به نفسمان کم است. عموما ظاهر خود را می‌آراییم و در مخزن باطن ما، سه قفله باقی می‌ماند. افراد ضعیف جامعه ضعیف را به ارمغان می‌آورد. در برابر کم حرف زدن و کم قضاوت کردن، فکر و دقت قرار می‌گیرد. ارزش هر انسان مساوی با مقدار زمانی است که برای فکر، کشف خود و خلاقیت اختصاص می‌دهد. سکوت فراوان بهترین فرآورده کم قضاوت کردن است. در این مسیر، محتاج کتاب خواندن، گفت‌و‌گو و مناظره هستیم. با آگاهی و دانش می‌توان انسان بهتری بود و به همین دلیل، نیازمند آموزش هستیم. به امید روزی که تلویزیون کشور برای ارائه دیدگاه در ۲۵ موضوع مختلف از یک نفر استفاده نکند.</span></b><span lang="AR-SA"></span></div></div><div id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1984"><div dir="RTL" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1983" style="text-align: right; direction: rtl;"><b id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1987"><span lang="FA" id="yui_3_13_0_ym1_1_1394102988751_1986" style="color: rgb(76, 118, 162); font-size: 14pt;">&nbsp;</span></b></div></div></div></div></div></blockquote></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></blockquote></div></blockquote></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></blockquote></div></div></div></blockquote> text/html 2014-01-25T05:34:09+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی اهم مطالب استانداردر دیدار با مردم شهرستان سرباز http://parood.mihanblog.com/post/158 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.940000534057617px; text-align: right;">اهم مطالب استاندار(جناب علی اوسط هاشمی) در دیدار با مردم شهرستان سرباز</span><div><font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 17.940000534057617px;"><br></span></font><div><font color="#333333" face="lucida grande, tahoma, verdana, arial, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 17.940000534057617px;"><br></span></font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.fapatogh.com/images/0ocaszo4thtmc35q70j.jpg" alt=""><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.940000534057617px; text-align: right;"><br><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.940000534057617px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.940000534057617px; text-align: right;">امروز چهارشنبه 92/10/25 استاندار سیستان و بلوچستان با مردم شهرستان سرباز در سالن ذالفقار راسک دیدار کرد که اهم مطالب استاندار به شرح ذیل بود.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.940000534057617px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.940000534057617px; text-align: right;">1-توصیه جهت حفظ وحدت و انسجام</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.940000534057617px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.940000534057617px; text-align: right;">2-افزایش ظرفیت اسکله های تخلیه و بارگیری چابهار&nbsp;</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 17.940000534057617px; text-align: right;"><br>3-افزایش ظرفیت ذخیره آب سد پیشین با افزودن 5 متر به ارتفاع آن&nbsp;<br>4-ایجاد 250000 شغل در استان با استفاده از ظرفیت های کشاورزی صیادی و بهره برداری معادن و ...<br>5-انتخاب معاون زن در استانداری<br>6-انتخاب دو فرماندار زن از 19 فرمانداری که حق انتخاب دارد.<br>7-کمک به تسریع راه اندازی کارخانه سیمان شهرستان سرباز</span> </div></div></div> text/html 2014-01-24T18:15:12+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی بازی عشق http://parood.mihanblog.com/post/157 <span style="font-family: BKoodak, BKoodak, Tahoma, sans-serif; text-align: right;"><font color="#ff6600"><font size="4">گفتی برو گفتم به چشم</font><br><font size="4">این بود کلام آخرین</font><br><font size="4">گفتی خدا حافظ تو</font><br><font size="4">گفتم همین؟ گفتی همین!</font></font><br><br><font color="#cc0000"><font size="4">گریه نکردم پیش تو با اینکه پر پر میزدم</font><br><font size="4">با خون دل از پیش تو رفتم و باز نیومدم</font><br><font size="4">بازی عشق تو رو جانانه باختم</font><br><font size="4">مثل بازنده خوب مردانه باختم</font><br><font size="4">همه ثروت من تحفه درویش</font><br><font size="4">نفسم بود که به تو شاهانه باختم</font></font><br><br><font color="#336666"><font size="4">لبخند آخرین من دروغ معصومانه بود</font><br><font size="4">برای پنهان کردن داغ دل ویرانه بود</font><br><font size="4">من مات مات از بازی شطرنج عشق میامدم</font><br><font size="4">شاه مهره دل رفته بود</font><br><font size="4">من لاف بردن میزدم</font><br><font size="4">من لاف بردن میزدم</font></font><br><br><font color="#660000"><font size="4">قلعه دل، اسب غرور، لشکر تار و مار عشق</font><br><font size="4">دادم با ناز رخ تو این همه یادگار عشق</font><br><font size="4">گفتم ببر هرچی که هست</font><br><font size="4">رقیب جلد چیره دست</font><br><font size="4">گفتی تو مغروری هنوز</font><br><font size="4">با فتح این همه شکست</font><br><font size="4">با فتح این همه شکست</font><br><font size="4">بازی عشق تو رو جانانه باختم</font><br><font size="4">مثل بازنده خوب مردانه باختم</font><br><font size="4">همه ثروت من تحفه درویش</font><br><font size="4">نفسم بود که به تو شاهانه باختم</font><br></font><br><font size="2" style="color: rgb(0, 0, 153);">شاعر : زویا زاکاریان</font></span><br style="font-family: BKoodak, BKoodak, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px; text-align: right;"><br style="font-family: BKoodak, BKoodak, Tahoma, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 18.200000762939453px; text-align: right;"><br> text/html 2014-01-01T15:56:11+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی زن بلوچ http://parood.mihanblog.com/post/156 <div>این عکس را یکی از مدعیان احیای فرهنگ بلوچ در فیسبوک به اشتراک گذاشته بود که قابل تامل است.</div><div><br></div><div>هرچه بگندد نمکش می زنند/وای به روزی که بگندد نمک</div><div><br></div><div>در عجبم چطور بعضی ها ادعای احیای فرهنگ بلوچ می کنند و در عمل فرهنگ بلوچ را حقیر شمرده و فرهنگهای غرب را تحمیلش می کنند.چه کسی و کجا و در کدام کتب معتبر تاریخی و...زن با حیای بلوچ را اینگونه سرلخت و بی حجاب &nbsp;یاد کرده است؟</div><div>بلوچی که در تاریخ ، اسم مردانش با دلاوری و مردانگی و اسم شیر زنانش یا حجاب و عفت ، عجین شده است،چطور شده که مدعیان احیای فرهنگ بلوچ مقام وی را در این حد تنزل داده &nbsp;و برای وی هویتی غیر از هویت اصیلش تعریف نموده اند؟</div><div>شاعر حماسه سرای پارس به عنوان یک ایرانی و دفاع از اقوام ایرا ن در مقام بلوچ اینچنین می سراید:سپاهی زگردان کوچ و بلوچ /سگالنده جنگ مانند قوچ /که کس در جهان پشت ایشان ندید/برهنه یک انگشت ایشان ندید/.حالا چطور شد در این عصر زن بلوچ با این فرم غربی در اومد و دوستان به هویت &nbsp;اینچنینی &nbsp;و دروغین خویش دارند افتخار می کنند ،سوالی است که باید از دوستان پرسید.</div><div>مگر غیر از اینست که زرق و برق غرب افکارشان را مسخ کرده است و همه چیز را به دید غربی می بینند.و حتی هویت اصیل خویش را در هویت غرب و فرهنگ جستجو می کنند؟؟؟</div><div><br></div> text/html 2013-12-19T19:51:49+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی تاریخ را ورق بزنیم http://parood.mihanblog.com/post/147 <img src="http://www.8pic.ir/images/16020607186722099332.jpg" border="0" alt="آپلود عکس" title="آپلود عکس"> text/html 2013-07-25T08:06:06+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی درخواست پیگیری استقرار شهرداری پارود از نماینده محترم مجلس در سایت رسمی ایشان http://parood.mihanblog.com/post/150 <div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><font size="3" color="#ff0000"><b>در سایت رسمی &nbsp;نماینده محترم مجلس شورای اسلامی &nbsp;درخواست هایی از طرف مدیر وبلاگ در خصوص &nbsp;توسعه بخش"</b></font></span><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; font-family: Tahoma; line-height: 22.09375px; text-align: right;">&nbsp;پارود "ارسال گردیده است که یکی از آنها &nbsp;را در ذیل می خوانید.</b></div><div><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; font-family: Tahoma; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><br></b></div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><div style="font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/45723838032281767235.jpg" alt=""></div><b><font size="3"><div><span style="font-family: Tahoma; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><b><font size="3"><br></font></b></span></div>با اهدای سلام و عرض ادب و احترام خدمت نماینده محترم به عرض می رساند: با توجه به وعده های مکرر مسئولان شهرستانی ، نماینده محترم دوره قبل و همچنین جنابعالی در خصوص استقرار شهرداری در مر کز بخش "پارود" و با گذشت چند سال از این تراژدی ؛متاسفانه هنوز این امر محقق نشده است.در صورتی که همین امسال ما شاهد ارتقای بخش فنوج به شهرستان و ... . بودیم.</font></b></span><div><b><font size="3"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 22.09375px; text-align: right;">خواهشمند است اقدامات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 22.09375px; text-align: right;">با سپاس و تشکر فراوان&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma; line-height: 22.09375px; text-align: right;">یونس بلیدئی</span></font></b> </div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><b><font color="#33cc00">جهت مشاهده مطالب بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایید.</font></b></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><br></span></div><div><font size="3" color="#ff0000"><a href="http://ms-arbabei.ir/Forum/Catgory/1/Post/40" target="_blank" title="ظرفیت ها،موانع ،مشکلات و راه حل های توسعه بخش پارود کدامند؟ ">http://ms-arbabei.ir/Forum/Catgory/1/Post/40</a></font></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 22.09375px; text-align: right;"><br></span></div> text/html 2013-07-20T11:49:29+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی زمان آغاز به کار شوراهای جدید شهر و روستا http://parood.mihanblog.com/post/149 <h1 align="center" style="margin: 3px 0px; padding: 0px 0px 8px; line-height: 25px; color: rgb(17, 68, 119); font-family: Verdana, 'Times New Roman', Geneva, sans-serif, times;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/92539641332555463533.jpg" alt=""></h1><div class="Vspacer15" style="margin: 0px; padding: 7px 0px 8px; font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"></div><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Verdana, 'Times New Roman', Geneva, sans-serif, times; line-height: 20px; color: rgb(174, 30, 35); text-align: right;"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_Label" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: normal;"><font size="4">اکونیوز:رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از آغاز به کار شوراهای چهارم در ۱۲شهریورخبر داد.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></h2><div class="clear Vspacer15" style="margin: 0px; padding: 7px 0px 8px; clear: both; line-height: 0px; height: 0px; font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"></div><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_BodyLabel" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Times New Roman" style="margin: 0px; padding: 0px;" size="4">به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(<a href="http://econews.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(17, 68, 119); text-decoration: none;">econews.ir</a>)،"محمد جواد کولیوند" با اشاره به احتمال انصراف محمد مهدی مفتح از حضور در شورای شهر تهران گفت: وی جزو سی و یک منتخب شهر تهران است بنابراین با توجه به انتخاب وی از حوزه تویسرکان برای مجلس، وی باید یا مجلس یا شوراها را انتخاب کند.&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px;">وی با بیان اینکه در صورت انصراف محمد مهدی مفتح از شورای شهر تهران اولین نفر از افراد علی البدل جایگزین وی خواهد شد، افزود: ۱۲ عضو علی‌البدل نیز به ترتیب آرای اخذ شده برای شورای شهر تهران انتخاب شدند.</font></span></p> text/html 2013-07-09T19:39:00+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی ماه پربرکت رمضان بر شما مبارک باد http://parood.mihanblog.com/post/148 "&nbsp;/<img hspace="0" border="10" align="" vspace="0" src="http://upload7.ir/images/15646834411459150576.jpg" alt=""> text/html 2013-06-21T12:39:44+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی تقدیر و تشکر منتخبین مردم پارود در چهارمین دوره شورای اسلامی از مردم شریف روستای خویش http://parood.mihanblog.com/post/146 <div style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-08.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div> <font size="4" color="#000066"><div style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-42.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div> روز جمعه مورخه &nbsp;31 خرداد ماه 92 &nbsp;منتخبین مردم پارود در چهارمین دوره &nbsp;شورای اسلامی از مردم تقدیر و تشکر نمودند.</font><div><font size="4" color="#000066">در این جلسه "یونس بلیدئی"از طرف خویش &nbsp;و به نمایندگی از بقیه اعضای منتخب بعد از حمد و سپاس خداوند و سلام و درود بر رسول رحمت(ص) ،شور و شعور مردم&nbsp;</font><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: large;">در شرکت &nbsp;انتخابات مذکور</span><span style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: large;">بخصوص &nbsp;ریش سفیدان و معتمدین،اعضای محترم شورای فعلی، جوانان عزیز و گرانقدر که تا پاسی از شب همراه کاندیدها &nbsp;منتظر نتایج ماندند ، را ستودند و خاطر نشان کردند که از حسن اعتماد و اطمینان شما مردم شریف پارود کمال تشکر و قدردانی را دارد و همچنین از پروردگار منان خواست که با توفیق خویش جهت خدمتگذاری به مردم این سرمایه بزرگ یعنی اعتماد مردم را حفظ نماید.</span></div><div><font size="4" color="#000066">وی همچنین خاطر نشان کردند که همه مردم سوای از هر طیف و قبیله و گروه خاصی در نظر شورا از حقوق مساوی و برابر بر خوردارند.</font></div><div><font size="4" color="#000066">علاوه بر آن "یونس بلیدئی"با بیان اینکه با بررسی های صورت گرفته سوءتفاهمات و تنش های دوره های گذشته مردم با اعضای شورا ها ناشی از عدم اطلاع از وظایف و اختیارات شورا بوده ،لذا جهت رفع این مشکل و درک متقابل مردم و اعضای شورا ،اهم وظایف شورای اسلامی روستا را طبق ماده 67 قانون شوراها چنین بر شمرد:</font></div><div><font size="4" color="#000066">1-نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای اسلامی روستا</font></div><div><font size="4" color="#000066">2-ارائه پیشنهادات جهت رفع کمبودها ،نا رساییها و نیاز ها به مقامات ذی زبط.</font></div><div><font size="4" color="#000066">3-تشکیل گردهمایی های عمومی جهت گزارش کار و دریافت پیشنهادات و پاسخ به سوالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا.حداقل 2بار در سال با 15 روز اعلام قبلی</font></div><div><font size="4" color="#000066">4-کمک رسانی و امداد رسانی در مواقع بحرانی و اضطراری و کمک به مستمندان با بودجه خودیاری محلی</font></div><div><font size="4" color="#000066">5-تلاش برای حل اختلافات افراد و محلات</font></div><div><font size="4" color="#000066">6-پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوطه از طریق مقامات مسئول.</font></div><div><font size="4" color="#000066">7-فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی،کتابخانه،بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی و فرهنگی</font></div><div><font size="4" color="#000066">8-انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آئین نامه مربوطه و معرفی آن به بخشدار جهت صدور حکم</font></div><div><font size="4" color="#000066">9-مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا و بهسازی بافت های فرسوده</font></div><div><font size="4" color="#000066">10-نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست روستا</font></div><div><font size="4" color="#000066">11-بررسی برنامه های پیشنهادی ارگان های اجرائی در زمینه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشیو سایر امور رفاهی در حوزه انتخابیه شورا</font></div><div><font size="4" color="#000066">12-نظارت بر حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی،عمرانی،اموالو دارائی های عمومی روستا</font></div><div><font size="4" color="#000066"><br></font></div><div><font size="4" color="#000066">وی در پایان از پروردگار منان خواستند که هر آنچه خیر و صلاح و منفعت و برکت برای ما و &nbsp;جامعه و مردم شریف پارود است ما را بر آن توفیق داده و هر چه باعث ضعف و سستی و نقص و فساد است ما و جامعه و مردم شریف پارود و عموما تمام ایران را از آن در امان بدارد.</font></div><div><font size="4" color="#000066"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066">و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#000066">السلام علیکم و رحمه الله و برکاته</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-42.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید" style="color: rgb(0, 0, 102); font-size: large;"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-08.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div> text/html 2013-06-21T12:24:17+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی تقدیر و تشکر از حضور مردم در انتخابات 24 خرداد http://parood.mihanblog.com/post/145 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-40.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000">"من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق"</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><font size="4" color="#ff0000">سلام علیکم</font><div><font size="4" color="#ff0000">به مصداق حدیث نبوی، بنده حقیر بعنوان عضوی از خانواده بزرگ سه هزار و پانصد نفری پارود و منتخب شما مردم در چهارمین دوره شورای اسلامی پارود مراتب سپاس و قدر دانی خویش را ازحضور پر شور و شعور شما در انتخابات 24 خرداد ماه و همچنین حسن اعتماد و اطمینان شما به بنده و بقیه دوستانم را اعلام می نمایم.امید است با استعانت از خداوند و پشتیبانی شما مردم عزیز گام های استواری را در راستای پارودی آباد و توسعه یافته برداریم.</font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000">یونس بلیدئی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000">منتخب مردم در چهارمین دوره شورای اسلامی پارود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-40.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2013-06-16T05:12:49+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی نتایج انتخابات شورای اسلامی پارود http://parood.mihanblog.com/post/144 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-80.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#006600"><b><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تا آنجا که بتوانم هدفی جز اصلاح ( جامعه ) ندارم و توفیقم جزبه یاری( الله ) نیست. بر او توکل کردم و به سوی او باز میگردم</span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">.</span></b><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA">&nbsp; </span><b><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">( قرآن کریم/سوره هود آیه 88)</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#006600"><b><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></b></font></p><div align="right"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="margin-left:29.2pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi;mso-border-insideh: .5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:27.1pt"> <td style="width:31.5pt;border:double windowtext 4.5pt; mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.1pt" valign="top" width="42"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">ردیف</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:2.25in;border:double windowtext 4.5pt; border-right:none;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.1pt" valign="top" width="216"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;نام و نام خانوادگی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:137.25pt;border-top:double windowtext 4.5pt; border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:double windowtext 4.5pt; border-right:none;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:27.1pt" valign="top" width="183"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تحصیلات</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:54.95pt;border-top:double windowtext 4.5pt; border-left:solid windowtext 1.0pt;border-bottom:double windowtext 4.5pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt: thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-left-alt:solid .5pt;mso-border-bottom-alt: thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-right-alt:solid .5pt;mso-border-color-alt: windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:27.1pt" valign="top" width="73"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">وضعیت</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 21px; line-height: 24px;"><b>اعضاء</b></span></font></p> </td> <td style="width:45.0pt;border:double windowtext 4.5pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:27.1pt" valign="top" width="60"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">تعداد آراء<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:34.85pt"> <td style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:34.85pt" valign="top" width="42"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33cc00"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:34.85pt" valign="top" width="216"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font color="#009900">احمد علی نبات زئی</font></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:137.25pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-top-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-left-alt:solid .5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:34.85pt" valign="top" width="183"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:54.95pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt: thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height: 34.85pt" valign="top" width="73"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font color="#009900"><b>اصلی</b></font></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:45.0pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:solid .5pt;mso-border-color-alt: windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.85pt" valign="top" width="60"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#009900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>623</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:34.1pt"> <td style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid .5pt; mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt; mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.1pt" valign="top" width="42"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33cc00"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>2</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.1pt" valign="top" width="216"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font color="#009900">یونس&nbsp; بلیدئی</font></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:137.25pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.1pt" valign="top" width="183"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"><font size="2">دانشجوی</font></span><font size="5"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"> </span><u><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"><b><font color="#009900">فوق لیسانس</font></b></span></u></font><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"><font size="5"> </font><span style="font-size: large;">تعلیم و تربیت</span></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:54.95pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.1pt" valign="top" width="73"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font color="#009900"><b>اصلی</b></font></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:45.0pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.1pt" valign="top" width="60"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#009900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>578</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:33.3pt"> <td style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid .5pt; mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt; mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.3pt" valign="top" width="42"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33cc00"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>3</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.3pt" valign="top" width="216"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font color="#009900">مقبول بلیدئی</font></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:137.25pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.3pt" valign="top" width="183"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><u><span style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font color="#009900">لیسانس</font></span></u></b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font color="#009900"> </font>دینی و عربی</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:54.95pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.3pt" valign="top" width="73"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font color="#009900"><b>اصلی</b></font></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:45.0pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.3pt" valign="top" width="60"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#009900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>551</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:32.55pt"> <td style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid .5pt; mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt; mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:32.55pt" valign="top" width="42"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33cc00"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>4</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:32.55pt" valign="top" width="216"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font color="#009900">ادهم آرامش</font></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:137.25pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:32.55pt" valign="top" width="183"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </td> <td style="width:54.95pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:32.55pt" valign="top" width="73"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font color="#009900"><b>اصلی</b></font></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:45.0pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:32.55pt" valign="top" width="60"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#009900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>535</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:34.15pt"> <td style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid .5pt; mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt; mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.15pt" valign="top" width="42"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#33cc00"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.15pt" valign="top" width="216"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font color="#009900">جمشید ابرکار</font></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:137.25pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.15pt" valign="top" width="183"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><b><u><font color="#009900" size="5">لیسانس</font></u></b><span style="font-size: 16pt;"> ادبیات</span></o:p></span></p> </td> <td style="width:54.95pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.15pt" valign="top" width="73"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><b><font color="#009900">اصلی</font></b></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:45.0pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.15pt" valign="top" width="60"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#009900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>533</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;height:28.5pt"> <td style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid .5pt; mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt; mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:28.5pt" valign="top" width="42"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#ff9900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font color="#ff9900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:28.5pt" valign="top" width="216"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 22pt;" lang="FA"><font color="#ff9900">باقر بلیدئی</font><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:137.25pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:28.5pt" valign="top" width="183"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><u><span style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font color="#ff9900">لیسانس</font></span></u></b><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"> الهیات</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:54.95pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:28.5pt" valign="top" width="73"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font color="#ff9900">علی البدل</font></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:45.0pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:28.5pt" valign="top" width="60"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#ff9900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>514</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;height:27.75pt"> <td style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid .5pt; mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt; mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:27.75pt" valign="top" width="42"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#ff9900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font color="#ff9900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>7</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:27.75pt" valign="top" width="216"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font color="#ff9900">هارون ابرکار</font><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:137.25pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:27.75pt" valign="top" width="183"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </td> <td style="width:54.95pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:27.75pt" valign="top" width="73"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#ff9900"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">علی البدل</span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td style="width:45.0pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:27.75pt" valign="top" width="60"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#ff9900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>495</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8;height:29.25pt"> <td style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid .5pt; mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt; mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:29.25pt" valign="top" width="42"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#ff9900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font color="#ff9900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8</font><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:29.25pt" valign="top" width="216"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><font color="#ff9900">محمد حنیف آزادی</font><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:137.25pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:29.25pt" valign="top" width="183"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" lang="FA"><u><b><font color="#ff9900" size="5">لیسانس </font></b></u><span style="font-size: 16pt;">حسابداری</span></span><b><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> </td> <td style="width:54.95pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:29.25pt" valign="top" width="73"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><font color="#ff9900">علی البدل</font></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> <td style="width:45.0pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:29.25pt" valign="top" width="60"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#ff9900"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>478</span></font><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9;mso-yfti-lastrow:yes;height:3.5pt"> <td style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:double windowtext 4.5pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-bottom-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height: 3.5pt" valign="top" width="42"></td> <td colspan="4" style="width:399.2pt;border:none; border-bottom:double windowtext 4.5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-bottom-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:3.5pt" valign="top" width="532"></td> </tr> </tbody></table> </div><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#006600"><b><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 204, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;">شرف خدمتگزاری به مردم شریف پارود &nbsp;را از پروردگار منان خواستاریم.</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 204, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-large;"><br></b></p><div style="text-align: center;" align="right"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-80.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div> text/html 2013-06-14T04:26:37+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی مولوی عبدالحمید دیشب ضمن تاکید بر مشارکت اهل سنت... . http://parood.mihanblog.com/post/143 <strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;">به گزارش زاهدان پرس، مولوی عبدالحمید دیشب ضمن تاکید بر مشارکت اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که از هیچکدام از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام نمی کند.<br><br>دیشب مولوی عبدالحمید در جلسه با فعالین سیاسی و تعدادی از مولوی های مسجد مکی موضع خود را در قبال انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.<br><br>به گزارش زاهدان پرس، مولوی عبدالحمید دیشب ضمن تاکید بر مشارکت اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که از هیچکدام از کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام نمی کند.<br><br>وی افزود: هرکس از زبان من بگویید که از فلان کاندیدای ریاست جمهوری اعلام حمایت کرده ام دروغ می گویید.<br><br>مولوی عبدالحمید افزود: اهل سنت مختارند به هرکس که می خواهند رای بدهند و البته این موضوع را توجه داشته باشند که به کاندیدای رای بدهند که سعه صدر داشته باشد و اهل سنت را حمایت کند.</strong> text/html 2013-06-14T04:11:21+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی همل جییند ابر مرد تاریخ بلوچستان http://parood.mihanblog.com/post/142 <p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 204);"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uploadtak.com/images/c43___1.jpg" alt=""></strong></font></span></p><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(153, 51, 204);"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">ز فیض سرمه حیرت در این تماشاگاه<span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>یکی شده است چو آیینه خوب و زشت مرا</strong></font></span></p><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: right;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</strong></font><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">همل جییند<span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;&nbsp;</span>از قهرمانان بلوچ است که بخاطر صیانت وطن خویش از یوغ استعمار پرتغالی ها پرچم استکبار ستیزی برافراشت و نهایتا به شهادت رسید.</strong></font></p><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">به گفته پیران زمانگ و داستانهای مکتوب همل بر بسیاری از قسمت های ساحلی بلوچستان حکومت میکرده و از طریق لنج های خود که در حوزه خلیج فارس و آفریقا به تجارت مشغول بوده اند، امرار معاش میکرده و به رتق و فتق امور میپرداخته است. تاریخ زندگی همل همزمان با دوران حکومت شاه طهماسب صفوی بر ایران بوده است.</strong></font></p><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">پرتغالی ها اولین استعمارگرانی بودند که از راه دریا وارد منطقه بلوچستان شدند. آنها ابتدا در لباس تاجر وارد منطقه شدند. در پی ثبیت جایگاه، پرتغالی ها نقاب از صورت افکنده و چهره استعمارگری خود را نشان دادند. در پی زیاده خواهی های آنها و ریختن خون مردم، موجی از نارضایتی و انزجار در میان مردم نسبت به پرتغالیها به وجود آمد. همل پس از آگاهی از موضوع با بسیج مردم به مقابله با پرتغالی ها برخواست و دست آنها را از دریای مکران کوتاه کرده و حوزه نفوذشان را در خلیج فارس محدود کرد.</strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">پرتغالی ها با عنایت به هرج و مرج و بلبشوی حاکم بر کشور طی قراردادی با شاه طهماب صفوی<span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;&nbsp;</span>به نفوذ خود بر خلیج فارس رسمیت بخشیدند. در ماده چهارم این قراداد پرتغالی ها متعهد شدند در صورت تمایل شاه طهماسب برای حمله به بلوچستان با افراد و تسلیحات از وی حمایت کنند.</strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">به دنبال اخراج پرتغالی ها از منطقه و کنسل شدن تجارت پرتغالی ها در دریای مکران سایه ای از آرامش و امنیت تمام منطقه را فراگرفت. همل که از پاک بودن دریا اطمینان یافته بود، در یکی از روزها به همراه تعداد قلیلی از افراد و بدون تجیزات و تسلیحات لازم به دریا میزند تا در حوزه نفوذ خود به سیاحت و تفریح بپردازد. گفته میشود طوفانی ناگهانی لنج همل را از مسیر منحرف کرده و آنها در مسیر گشت دریایی پرتغالی ها قرار میدهد.</strong></font></p><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">پرتغالی ها پس از اطمینان از اینکه همل را در چنگال خود گفته اند به دنبال چاره میگردند تا با نرم کردن همل، از او برای رسیدن به اهداف استعماری خود استفاده کنند؛ در نتیجه دو راه را پیش روی حمل قرار میدهند. پیشنهاد میکنند یا با یکی از زنان پرتغالی ازدواج کند یا مرگ را برگزیند. پور جییند به جای تن دادن به این ذلت و همکاری با پرتغالی ها برای نیل به اهداف استعماریشان گزینه دوم را انتخاب کرده و در نبردی<span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span>نا برابر به شهادت میرسد.</strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">اکنون بیش از پنج قرن است که از این واقعه میگذرد اما فریاد همل فراتر از منطقه خود نرفته است در حالی که بسیاری همچون همل بوده اند که پس از همل فریاد سرداده اند ولی فریادشان تا کنون نیز در گوش هایمان زمزمه میشوند و در اذهانمان رژه میروند.</strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">برای شفافیت بیشتر بگذارید مثال هایی از این دست بگویم.</strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;-امام قلی خان حاکم ایالت فارس، که پس از 118 سال خلیج فارس را از یوغ استعمار پرتغالی ها نجات داده و دست آنها را از آبهای ایران کوتاه میکند. همان کاری که پیش از وی همل خودمان در بلوچستان انجام داد. امروزه بخاطر رشادت های امام قلی خان تندیسی از وی را در جزیره قشم بنا کرده اند. همچنین به مناسبت بیرون راندن پرتغالی ها از خلیج فارس، از سال 1384 به بعد این روز را روز ملی خلیج فارس نامگذاری کرده اند.</strong></font></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);">- رئیس علی دلواری را با دلیران تنگستان کمتر کسی است که نشناسد. رئیس علی مشروطه خواهی بود که به مقابله با انگلیس ها پرداخت و پس از جنگ های پیاپی و چشاندن طعم شکست به انگلیسی ها در تاریخ 12 شهریور 1294 به شهادت رسید. از سال 89 به بعد تاریخ درگذشت وی را بعنوان روز مبارزه با استعمار انگلیس نام گذاری کرده اند. تندیسی از وی را نیز در ورودی بندر دلوار بنا کرده اند. همچنین قرار است کارگردان نام آشنا و کلاس یک کشور، محمد حسین لطیفی، سریالی را با عنوان هنگام بیداری در ارتباط با زندگی و مبارزات رئیس علی جلوی دوربین ببرد.</span></strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></span></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 255);"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">- میر مهنا از دیگر جنگاوران است که از برجسته ترین اقداماتش بیرون راندن هلندی ها از جزیره خارک میباشد. برای بزرگداشت وی یک بازی رایانه ای ساخته اند. همچنین جزیره ای غیرمسکونی در خلیج فارس و بندری در جزیره کیش را به نام وی نامگذاری کرده اند.</strong></font></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">نام هر کدام از این جنگاوران را که در گوگل سرچ کنید، علاوه بر دیگر سایت ها ویکی پدیا هم مطلبی در ارتباط با زندگی و اقداماتشان نوشته است. اما اگر برای همل سرچ کنیم خبری از ویکی پدیا نیست و در همان صفحه اول حمل و نقل و موضوعات غیر مرتبط&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</span>خودنمایی میکن<span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">د!!!</span></span></strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">شایسته نیست چنین انسان هایی اینگونه به باد نسیان سپرده شوند و گرد گذر زمان جان فشانی آنها را از یادها ببرد.</strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">چرا فریاد داد خواهی و استکبار ستیزی همسایگانمان، مرزهای بسیاری از مناطق را در هم نوردیده اما فریاد همل در استان خودمان به زحمت شنیده میشود؟؟</strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">سهم زیادی را خودمان مقصریم!!</strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">اگر تاریخ بلوچ را تورق کرده و مدافه نماییم به این واقعیت پی میبریم که ثبت تاریخ و قلم فرسایی پدیده ای نو در جامعه بلوچستان است. عواملی چون موقعیت بد جغرافیایی، دور بودن از مرکز، همسایگان و مهمتر از همه وضع بد اقتصادی باعث فاصله مردم از این موضوع شده است چرا که براساس نظریه مزلو میان مایحتاج مختلف انسانی نیاز به رفع نیازهای فیزیولوژیکی در اولین مرحله قرار دارد و در صورتی مردم به سمت نیاز های بعدی حرکت میکنند که این نیاز مرتفع گردد. لذا ثبت تاریخ و پرداختن به دیگر مسایل و مقوله ها به تازگی در جامعه بلوچستان نهادینه شده و تا نهال شدنش صبر زیادی میطلبد.</strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">در زمینه شناساندن فرهنگ ال بته به دور از رهیافت های فاناتیسمی میطلبد ژورنالیست ها و نویسندگان فضای حقیقی و مجازی با نگاهی نو و جامع و به دور از موازی کاری فرهنگ جامعه را به مرزهای فراتر از استان و کشور معرفی نمایند تا بالتبع تحقیقات بیشتری از سوی دیگران به این منطقه و میراث های مادی و معنوی اش معطوف دارند. اگر بگوییم فرهنگ بلوچ در بسیاری از زمینه ها بکر است چیزی به گزاف نگفته ایم.</strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">از دیگر سو، عملکرد رسانه ملی در معرفی مردم این خطه از ایران عزیز به شدت مورد نقد است. در همین رسانه ملی هرگاه که سخن ار اقوام میشود نامی از مردم بلوچ گرفته نمیشود. یا هرگاه که سخن از میهمان نوازی جنوبی ها میشود گویی این منطقه در جنوب ایران وجود خارجی ند ارد<span style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;&nbsp;</span>و ده ها و صد ها مساله دیگر اینچنینی!! بنابراین هنگامی که موجودیت یک قوم که خود را ایرانی میدانند و به ایرانی بودن خود مفتخرند در هاله ای از ابهام قرار میگیرد طبیعی است که هیچ کدام از ویژگی ها و مولفه های مثبتش مورد توجه قرار نمیگیرد. در مقابل رسانه ی ملی در منفی نشان دادن این قوم لطف ها نموده. این سازمان بلوچ ها را تمام بند مردمی متحجر، در گیر ودار جمود و محافظه کاران و بنیادگرایانی مذهبی و قومی معرفی نموده است.</strong></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"></strong></font></div><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">ضمنا به نظر نمیرسد که برای گرامیداشت همل نام بندر یا خیابانی را به نام وی مزین کرده باشند و یا تندیسی از وی را در میدانی بنا کرده باشند. لذا در مورد سوم از مسولین استانی نیز انتظار میرود که در حوزه ی کاری خود یاد چنین انسان هایی را با اینگونه اقدامات گرامی دارند.</strong></font></p><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 16px; text-align: right;"><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></strong></font></p><p class=" " style="margin: 10px 0px 15px -9pt; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="1"><b>منبع:وبلاگ تهتال از برادر داریوش مبارکی</b></font></p><div><font size="3" face="georgia,times new roman,times,serif" style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></strong></font></div> text/html 2013-06-11T11:17:24+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی بیا تا بکوشم http://parood.mihanblog.com/post/141 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235);">در این خاک زرخیز ایـــــــــــران زمین</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235);"><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235);">نبودند جز مردمـــــــــــــــی پاک دین</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235);"><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><br>همه دینــــــــــشان مردی و داد بود<br><br>وز آن کشـــــــــــــــور آزاد و آباد بود<br><br>چو مهر و وفا بود خود کیشـــــشان<br><br>گنه بود آزار کس پیشـــــــــــــشان<br><br>همه بنده ناب یــــــــــــزدان پــــــاک<br><br>همه دل پر از مهر این آب و خـــــاک<br></span> </font><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><div id="id_5193289496ed11740765928" class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;">بزرگی به مردی و فرهنـــــــــــگ بود<br><br>گـــدایی در این بوم و بر ننــــــگ بود</span></div><span style="text-align: right;"></span></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span style="text-align: justify;">کـــجا رفت آن دانـــــش و هـوش ما</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">که شد مهر میهن فرامـــــــــوش ما</span><br style="text-align: justify;"></font></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><span style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></span></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span style="text-align: justify;">که انداخت آتش در این بوستـــــــان</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">کز آن سوخت جان و دل دوستـــــان</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">چه کردیم کین گونه گشتیـــم خوار؟</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">خرد را فکنــــــــــــــدیم این سان زکار</span><br style="text-align: justify;"></font></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><span style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></span></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span style="text-align: justify;">به یزدان که این کشــــــــــور آباد بود</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">همـــــــه جــــــــای مـــردان آزاد بود</span><br style="text-align: justify;"></font></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><span style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></span></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span style="text-align: justify;">گرانمــــــــــــــایه بود آنکه بودی دبـیر</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">گرامی بد آنکس که بـــــــــــودی دلیر</span><br style="text-align: justify;"></font></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><span style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></span></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span style="text-align: justify;">نه دشـمن در این بوم و بر لانه داشت</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">نه بیگانه جایی در این خانــه داشــت</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">از آنروز دشـمن بمــــــــا چــیره گشت</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">که ما را روان و خرد تیـــــره گشـــــت</span><br style="text-align: justify;"></font></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><span style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></span></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><span style="text-align: justify;">به یــــــــــــزدان که گر ما خرد داشتیم</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">کجـــــــا این سر انجــــــام بد داشتیم؟</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">بســـــــــــــوزد در آتش گرت جان و تن</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">به از زنـــــــدگی کــــردن و زیســـــــتن</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">اگر مایه زنــــــدگی بنــــــــــدگی است</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">دو صــــد بار مردن به از زنـــدگی است</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">بیــــــا تا بکوشیــم و جـــــــــــنگ آوریم</span><br style="text-align: justify;"><br style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">برون ســــــــر از این بار ننــــــــگ آوریم</span></font></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><span style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></span></span></div></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; background-color: rgb(242, 250, 235); display: inline;"><div class="text_exposed_root text_exposed" style="display: inline;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline;"><span style="text-align: justify;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">"حکیم ابوالقاسم فردوسی"</font></span></span></div></span></div> text/html 2013-06-10T19:48:26+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی «انتخابات» و «طایفه گرائی» http://parood.mihanblog.com/post/140 <span lang="FA" style="line-height: 19.1875px; text-align: justify; font-family: 'B Nazanin'; color: red; font-size: 14pt;"><font color="#000000"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin'; color: red; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">در روزهایی که « طایفه» و «انتخابات» این دو واژه نامترادف بهم به گل سر سبد ادبیات بزرگان و فعالان اجتماعی و انتخاباتی مردم بلوچستان تبدیل شده و همین موضوع افراد فعال در جامعه بلوچ را بعد از مدتهای مدیدی به هم وصل نموده؛ به میان آوردن حرف از گزینه اصلح بدون گرایش به تعلقات طایفه ای بسیار سخت است.</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">در بلوچستان انتخابات به مثابه جنگ طایفه ها می ماند و آنچه که این رقابت ها را به سمت غیر دموکراتیک سوق می دهد همین جنگ طایفه ای است که خروجی آن همیشه جزء هیچ چیزی دیگر را به دنبال نداشته است.<o:p></o:p></span></p></span></font><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><font color="#000000"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">این را همه افرادی که در شهرهای دور و نزدیک بلوچستان به فعالیت مشغولند و یا سابقه چنین کار را در کارنامه کاری خویش دارند به درستی واقف هستند که نمی توان به سادگی از مواضع طایفه به صرف توانمندی افراد چشم پوشی نمود.</span></font></p></span><span lang="FA" style="line-height: 19.1875px; text-align: justify; font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">گرچه تعدادی از روشنفکران و قشر تحصیلکرده جامعه بلوچ خواهان حضور افرادی بدون در نظر گرفتن تعلقات طایفه ای و طبقه ای هستند اما می توان به راحتی حدس زد که در یک جامعه سنت گرا با تعلقات شدید طایفه ای بیشتر رقابت میان طایفه ای رخ می دهد تا شخص و تواندمندی هایش و این یعنی انتخابات دموکراتیک با شیوه ی غیر دموکراتیک.<o:p></o:p></span></p></span><span style="font-family: Tahoma; line-height: 19.1875px; text-align: justify;"></span><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-family: Tahoma; line-height: 19.1875px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">گاهی عرصه چنان بر قشر روشن نگر و تحصیلکرده جامعه بلوچ تنگ می شود و یا مباحث درون طایفه ای چنان رنگ و بویی حساس به خود می گیرد که این قشر نوگرا را نیز به سمت خود سوق می دهند و برد را به نفع طایفه و طبفه و نژاد خاتمه می دهد.<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-family: Tahoma; line-height: 19.1875px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">قشکر تحصیلکرده و روشنفکر جامعه هیچ گاه به ظرافت ها ،ظرفیت ها و رفتارهای انتخاباتی آنچنان که باید و شاید باشد توجه ننموده اند و به چرایی این دور تسلسل باطل که انتخابات را در مسیر انحراف قرار گرفته، دقت و توجه لازم نداشته اند.<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-family: Tahoma; line-height: 19.1875px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">در یک انتخابات دموکراتیک چطور می شود تصور کرد چند فرد به صرف توانمندی اقتصادی و یا نفوذ در پایگاه های اجتماعی بتوان چنین نقشی کلیدی در یک انتخاب ایفا کنند،؟چطور ممکن است چنین افراد پرنفوذی را با استفاده از تفکر جمعی با خود همراه ساخت؟آیا نمی شود این پتانسیل ها را به سمت انتخابی دموکراتیک هدایت نمود؟<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-family: Tahoma; line-height: 19.1875px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">اما در صورت عملی شدن این اقدام آنچه که برگ برنده ای برای قشر روشن نگر به ارمغان خواهد آورد همین حرکت و تلاش به سوی تعالی است که هرچند ریسک آن سخت است اما می شود دستآوردهای بزرگی را برای قشر تحصیلکرده و روشن نگر جامعه به دنبال داشته باشد.<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-family: Tahoma; line-height: 19.1875px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">انتخابات در بلوچستان از دیر گاه منازعه بین قشر روشن و تحصیلکرده و پایگاه های سنتی بخصوص سران طوایف و قبایل پرنفوذ را موجب شده است هر چند که این روزنه و کف ترازو به نفع سران طوایف و پایگاه های پرشمار ختم شده اما باز هم جای کار را می شود در آن یافت نمود و روزنه های امید و جای خالی یک جریان و موج را در دل این حرکت جستجو کرد.<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-family: Tahoma; line-height: 19.1875px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">فقط اگر این هنر را در روشنفکران و افراد تحول گرای جامعه بتوان یافت که با سنجش نبض افکار عمومی بلوچ بخصوص سران طوایف و قبایل زمینه چینی یک حرکت رو به جلو و زیرکانه را پیدا نمایند و از ضعف های موجود بهره برداری کامل ببرند به طور حتم این قشر متفکر بلوچ هستند که بر طایفه و حاشیه های آن مغلوب خواهند شد.<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-family: Tahoma; line-height: 19.1875px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">گر چه هنوز به طور ریشه ای و اساسی گامی در این زمینه انجام نپذیرفته و تحصیلکردان پی«ی» شرارت ها و ناملایمتی های احتمالی ناشی از تقابل با مسیر به انحراف کشیده را به تن نمالیده اند اما در صورت ذکاوت این قشر با توجه به قدرت تفکر به طور حتم این قدرت تفکر و تعقل است که در مقابل افکار سنتی برنده خواهد شد و طعم شیرین پیروزی را تجربه خواهند نمود و این سران طوایف و بزرگان قوم خواهند بود در مقابل انتخاب اصلح زانو خواهند زد و به ناچار جماعت متفکر و روشن را همراهی خواهند نمود.<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-family: Tahoma; line-height: 19.1875px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">این حرکت یعنی شکل گیری و اجماع تحصیلکردگان حول محور یک فرد توانمند نه تنها به صرف تحصیلاتش بلکه با سنجش توانمندی و قابلیت ها بخصوص تجارب ارزنده و فعالیت های اجتماعی شخص،مدتها پیش در چند شهر بزرگ بلوچستان استارت آن&nbsp;&nbsp;زده شد و خیلی زود توانست نتیجه مطلوب را مشاهده نمود.<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-family: Tahoma; line-height: 19.1875px; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">اگر پیوندی در سطح افراد تحصیلکرد و یا روشنفکر جامعه بلوچ در سراسر بلوچستان ایجاد شود و استراتژی&nbsp;&nbsp;و مکانیزم دقیقی و منظمی برای این کار طراحی شود این حرکت در کل شهرهای بلوچستان به نتیجه مطلوب و دلخواهی دست خواهد یافت و مسیری منظم و دموکراتیک را طی خواهد نمود.<o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-family: Tahoma; line-height: 19.1875px; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">و اگر پس از تشکیل چنین جمعی معیارهای یک انتخاب اصلح جهت رسیدن به یک ایده آل ترسیم شود ،رسیدن به مسیر دلخواه میسر خواهد بود و حتی در صورت عدم موفقیت این قشر، در آینده راه را برای سهولت یک انتخاب دموکراتیک چه در شواها و یا مجلس هموار خواهد ساخت و در کل به تعبیری دیگر می توان یک باخت خوب را بهتر از یک برد ناصواب دانست.</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-family: Tahoma; line-height: 19.1875px; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar';"><font size="1">"منبع:روز درآ"</font></span></p> text/html 2013-06-09T19:30:37+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی تلاش برای اصلاح و سازندگی http://parood.mihanblog.com/post/139 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#3333ff"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">تا آنجا که بتوانم هدفی جز اصلاح ( جامعه ) ندارم و توفیقم جزبه یاری( الله ) نیست. بر او توکل کردم و به سوی او باز میگردم</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span></b><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">.</span></b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp; </span><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">( قرآن کریم/سوره هود آیه 88)</span></b></font><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span><span dir="LTR" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span>"میزان رأی ملت است"</span><b><span lang="FA" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">امام خمینی (رح)</span></b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;tab-stops: 80.8pt"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#009900"><b><span lang="FA" style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">ائتلاف </span></b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">تلاش برای</span><b><span lang="FA" style="font-size: 36pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"> اصلاح وسازندگی</span></b></font></span><b><span dir="LTR" style="font-size:36.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <div align="right" dir="rtl"> <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left:29.2pt;border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed; border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-table-dir:bidi;mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev: .5pt solid windowtext"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:27.1pt"> <td width="42" valign="top" style="width:31.5pt;border:double windowtext 4.5pt; mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.1pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ردیف<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="216" valign="top" style="width:2.25in;border:double windowtext 4.5pt; border-right:none;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.1pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;نام و نام خانوادگی<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="294" valign="top" style="width:220.5pt;border:double windowtext 4.5pt; border-right:none;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:27.1pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تحصیلات<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:34.85pt"> <td width="42" valign="top" style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:34.85pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span>1<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="216" valign="top" style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:34.85pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">یونس&nbsp; بلیدئی<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="294" valign="top" style="width:220.5pt;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-right-alt: thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:34.85pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 51, 0); font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span><font color="#006600"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">دانشجوی</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"> </span><b><u><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">فوق لیسانس</span></u></b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> <b>تعلیم و تربیت</b><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:34.1pt"> <td width="42" valign="top" style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid .5pt; mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt; mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.1pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span>2<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="216" valign="top" style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.1pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">مقبول بلیدئی<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="294" valign="top" style="width:220.5pt;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:34.1pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><u><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font color="#006600">لیسانس</font></span></u></b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font color="#006600"> <b>دینی و عربی</b></font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:33.3pt"> <td width="42" valign="top" style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid .5pt; mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt; mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span>3<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="216" valign="top" style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.3pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">باقر بلیدئی<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="294" valign="top" style="width:220.5pt;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:33.3pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><u><span lang="FA" style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font color="#006600">لیسانس</font></span></u></b><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><font color="#006600"> <b>الهیات</b></font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:32.55pt"> <td width="42" valign="top" style="width:31.5pt;border-top:none;border-left:double windowtext 4.5pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:solid .5pt; mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt; mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:32.55pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span>4<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="216" valign="top" style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:32.55pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">احمد علی نبات زئی<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="294" valign="top" style="width:220.5pt;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid .5pt;mso-border-left-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-bottom-alt:solid .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap 4.5pt; mso-border-color-alt:windowtext;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:32.55pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;mso-yfti-lastrow:yes;height:35.65pt"> <td width="42" valign="top" style="width:31.5pt;border:double windowtext 4.5pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt; height:35.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span>5<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="216" valign="top" style="width:2.25in;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:double windowtext 4.5pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:35.65pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">ادهم آرامش<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width="294" valign="top" style="width:220.5pt;border-top:none;border-left: double windowtext 4.5pt;border-bottom:double windowtext 4.5pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt; mso-border-alt:thin-thick-small-gap windowtext 4.5pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt;height:35.65pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">&nbsp;</span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">اهداف و برنامه ها:</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 22.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#000099"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span>1- تلاش برای حفظ وحدت وهمبستگی اقشار مختلف پارود جهت پیشبرد اهداف متعالی جامعه</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#000099"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span>2- تلاش برای رفع موانع فرهنگی ، آموزشی جهت ساختن جامعه ای پویا و تحصیل کرده&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#000099"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span>3-پیگیری امورات و رفع مشکلات عمومی مردم روستا طبق وظایف محوله</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#000099"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span>4-پیگیری امورات فرهنگی و رفاهی جوانان</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-bidi; mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#000099"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span>5-نظارت بر دستگاههای اجرای به منظور حُسن انجام وظایف محوله شان<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">"وعده ما روز جمعه پای صندوق های رأی"<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><b><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><font color="#ff0000">(ستاد انتخاباتی ائتلاف اصلاح و سازندگی)</font></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></b></p> text/html 2013-05-18T07:47:30+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی بدون شرح و تفصیل http://parood.mihanblog.com/post/138 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.tehran98.com/img1/kzp43qve5gq4d81zkh72.jpg" alt=""> text/html 2013-05-09T16:10:27+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی هشدار!!!...هشدار!!!...هشدار!!! http://parood.mihanblog.com/post/137 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://0up.ir/do.php?imgf=136811404606231.jpg" alt=""></div> <font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-weight: bold; font-size: small; line-height: 14px; text-align: right;"><font color="#3333ff">به نام الله و سلام و درود الله بر یگانه منجی عالم بشریت :حضرت محمدبن عبدالله علیه السلام .(ارواحنا له الفداء)&nbsp;</font></span><br style="line-height: 14px; text-align: right;"><br style="line-height: 14px; text-align: right;"><font size="4" style="font-weight: bold;"><span style="line-height: 14px; text-align: right;"><font color="#cc0000">هشدار!!! هشدار!!! هشدار!!!</font></span><br style="line-height: 14px; text-align: right;"></font><br style="line-height: 14px; text-align: right;"><b><span style="font-size: small; line-height: 14px; text-align: right;">برادران و خواهران ایمانی</span><span class="text_exposed_show" style="font-size: small; display: inline; line-height: 14px; text-align: right;">&nbsp;ام،سلام الله علیکم.&nbsp;</span></b></font><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><b><br>از آنجا که فضای مجازی اینترنت مجال و فرصت مناسبی برای نشر افکار و اندیشه های مطلوب و والای انسانی</b></span></font><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><b><br></b></span></font></div><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><b>&nbsp;است، طلایه داران "اخلاق" ،" ایمان" و "انسانیت " ( رهروان مکتب رسول الله "علیه السلام") این فرصت را</b></span></font></div><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><b><br></b></span></font></div><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><b>&nbsp;مغتنم شمرده و به نشر افکار و اندیشه های پاک این مکتب پرداخته اند.اما در این میان" خفاشان شب" که تاب</b></span></font></div><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><b><br></b></span></font></div><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><b>&nbsp;تحمل "ارزشهای والای انسانی"را ندارند و به &nbsp;شیطان صفتی خو گرفته اند،آرام ننشسته و به انحاء &nbsp;گو ناگون</b></span></font></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;سعی در ترویج افکار پلید و &nbsp;شیطانی خویش اند.از اهم &nbsp;اقدامات این بی خردان دین &nbsp; ستیز ،می توان به موارد </b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>ذیل اشاره نمود:1-اغفال جوانان نا آگاه از طریق شبهه افکنی در اثبات "وجود خداوند"و خام نمودن آنها به نام</b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;"روشنفکری و خردورزی"2-توهین و تهمت به وجود &nbsp;مبارک و نازنین رسول الله &nbsp; "علیه السلام" (ارواحنا له</b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;الفداء) از طریق :جملات سخیف و ناسزا،کاریکاتور های موهن ،و نسبت دادن اعمال و &nbsp;القاب زشت &nbsp;3-دوستی</b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;با افراد نا آگاه و خام نمودن آنها جهت اثبات این ادعا که :دین نشئت گرفته از ترس آدمی است و وجود خارجی</b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;ندارد و پیامبران خدا (علیه اسلام) را دروغگو معرفی می کنند و ... تا بدین وسیله جوان مسلمان را از فطرت</b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;سلیم خود دور کرده و وی را به لجنزار شیطانی خویش سوق دهند و فرزندی را از &nbsp;دامن اسلام بر بایند و به</b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;گله ی خویش بیفزایند.</b></font></span></div><div><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></span></div><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><b>حال بر &nbsp;ماست که با با تاسی &nbsp;از قرآن و سنت و &nbsp;هوشیاری کامل &nbsp;،یاوه گویی یاوه &nbsp;گویان ضد &nbsp;دین و رهروان&nbsp;</b></span></font></div><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><b><br></b></span></font></div><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><b>شیطان را به خودشان بر گردانده و جوانانمان را از این خطر خطرناک برهانیم.<br><br>فرزندان اسلام:</b></span></font></div><div><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; line-height: 14px; text-align: right;"><b><br>در این عصر پر فتنه و آشوب ،برادر های پیغمبر شماهایید!!!<br><br>اجرکم عندالله !برادر ایمانی شما :"یونس بلیدئی"<br><br>"و صلی الله علی محمد و علی اله و صحبه اجمعین"</b></span></font> </div></div> text/html 2013-05-08T07:04:34+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی این است واقعیت تلخ روزگار ما! http://parood.mihanblog.com/post/135 <div style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-08.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div><font size="4" color="#ff6600"><span style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">در زمستانی سرد کلاغی غذا نداشت تا جوجه هاشو سیر کنه،گوشت تنه خودشو میکند میداد به جوجه هاش،زمستان تمام شد وکلاغ مرد،اما بچه هاش نجات پیدا کردند،وگفتند:آخی،خوب شد مرد!..راحت شدیم از غذای تکراری!!...</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"><span style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">این است واقعیت تلخ روزگار ما!</span></font><div><font color="#ff6600" face="Tahoma, Arial" size="4"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Arial;"><font size="2" color="#cc0000">دیدگاهی از بازدید کننده محترم به نام "دانش آموز"</font></span></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-08.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div></div> text/html 2013-05-08T06:30:12+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی نوشته ای از بازدید کننده ای به نام "بلیدئی" http://parood.mihanblog.com/post/134 <div class="comment_row-body" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><div class="comment_row-name" style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-42.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div><div class="comment_row-name"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></div><div class="comment_row-name"><font face="times new roman,times,serif" size="4">در قسمت نظرات یکی از مطالب&nbsp; ،نظری توجهم را جلب نمود که جهت&nbsp;<br><br><br>استحضار شما خوانندگان محترم عینا نظر</font><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font face="times new roman,times,serif" size="4">دوست عزیز را در ذیل نقل&nbsp;<br><br><br>خواهم کرد<font size="4">&nbsp;</font>که امیدوارم مثمر ثمر واقع گ<font size="4">ردد.<br><br><br></font><br><br></font><font color="#3333FF">بلیدئی<br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></font></div><font color="#3333FF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><div class="comment_row-date"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#3333FF">شنبه 14 بهمن 91 11:49</font><font color="#3333FF"><br></font><br></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#000099">باسلام،لطفاپیام بنده رانشان دهید% ای کسانی که باهرنحوی مسئولیت وشورایی&nbsp;<br><br>شهررابعهده گرفته ایدبگذاریدجوانان تحصیل کرده جدیدواردصحنه شوند وباانتخاب&nbsp;<br><br></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#000099"><font size="4"><font color="#000099">آزادانه&nbsp;</font></font>درشورای اسلامی سال 92 شرکت کنند و برای آبادانی وپیشرفت درزمینه&nbsp;<br><br>علمی،فرهنگی،شهرسازی وادبی شهررابدست گیرندوشماهاازنظرمادی کمک کنیدتا&nbsp;<br><br></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#000099"><font size="4"><font color="#000099">پارودی&nbsp;</font></font>آبادونمونه درشهرستان سربازداشته باشیم،نبایدازپست ومقام بدست آمده فقط&nbsp;<br><br></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#000099"><font size="4"><font color="#000099">بدنبال مادیات&nbsp;</font></font>باشیم .اختلافات قومی راکنار بگذاریم دست دردست همدیگر دهیم پارود&nbsp;<br><br></font></font><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#000099"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#000099">را کنیم آباد .</font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif">انشاءالله<br></font><br></font></font></div><div align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#FF0000"><b>پاسخ شما توسط مدیر وبلاگ :&nbsp;</b></font><span id="reply_text_1179689">علیکم سلام</span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4">برادر عزیز از اینکه دلسوزانه در مورد جامعه اسلامی مان احساس مسئولیت می کنید سپاسگزارم.&nbsp;</font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4">خداوند امثال شما را که با خلوص نیت&nbsp; به آبادانی جامعه می اندیشند ،زیادتر کند.&nbsp;&nbsp;</font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689">و عزت و</span></font>سرافرازی دنیا و</span></font>اخری را نصیبتان بگرداند.</font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4">بله برادر عزیز!</font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><span id="reply_text_1179689"><font color="#003300">"ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم"(سوره رعد آیه11)</font><font color="#003300">&nbsp;</font></span></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"></span></font><br><font color="#6600CC" face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><span id="reply_text_1179689"><b><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><span id="reply_text_1179689"><b>"خداوند</b></span></span></font>&nbsp;هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن</b><b>&nbsp;که خوشان را خود تغییر دهند"</b></span></span></font><font color="#6600CC"><br><br><br><br>به قول شاعر:<br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><span id="reply_text_1179689"></span></span></font></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><span id="reply_text_1179689"></span></span><font color="#FF0000">من اگر بنشینم !تو اگر بنشینی!چه کسی برخیزد؟</font></font><br><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#FF0000">من اگر برخیزم!تو اگر برخیزی!همه بر می خیزند!!!</font></font><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#FF0000"><font color="#000000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span id="reply_text_1179689"><font color="#FF0000"><font color="#000000">موفق و پایدار باشید</font></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font face="times new roman,times,serif"></font></div><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"> <div style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-42.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div> text/html 2013-05-08T06:25:58+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی دلنوشته ای از بازدید کننده محترم:"آریا" http://parood.mihanblog.com/post/133 <div style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-08.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div><font size="4"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">نامش ترنم دل نواز زندگیست ما،در زمانی زندگی می کنیم که آدم ها،خیلی از خودشان فاصله گرفتند وبسیار از خود واقعی شان دور هستند.حالا می فهمم چرا معلم ها در دوره دبستان،به خط فاصله می گفتند:خط تیره.</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">آنها می دانستند فاصله ها چه بر سر آدم ها،خواهند آورد.</span></font><div><font color="#444444" face="Tahoma, Arial" size="4"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;"><font color="#ff0000">اثری از بازدید کننده محترم :"آریا"</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: center;"><br></span></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-08.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2013-05-08T06:12:10+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی دلم می خواهد...! اثری از :بازدید کننده محترم:"آریا" http://parood.mihanblog.com/post/132 <div style="text-align: center;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/9.gif"></div> <font color="#006600" size="4"><span style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">دلم برای خنده آدم ها تنگ شده است.می ترسم روزی برسد که صدای خنده فراموشم شود.دلم می خواهد ایمان راسخ به زندگی با لبخند را همچون نهالی در دل همه بکارم وتا روز به ثمر رسیدن این نهال،تماشاگر رشد روز افزون آن باشم.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"><span style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">دلم می خواهد در خانه همه مردم را بزنم و امید را مثل نذری بین همه خانه های دنیا پخش کنم.</span><br style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"><span style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">دلم می خواهد هزاران کارت دعوت بنویسم وصبر را به همه جای دنیا دعوت کنم.</span></font><div><font color="#006600" face="Tahoma, Arial" size="4"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: large;">نوشته ای ازبازدید کننده محترم:"آریا"</span></div> <div style="text-align: center;"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/9.gif"></div> </div> text/html 2013-05-08T06:02:13+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی دلنوشته بازدید کننده محترمی به نام "دانش آموز" http://parood.mihanblog.com/post/131 <div class="comemnt_text" style="text-align: center; margin-right: 3px; padding-right: 3px; background-color: rgb(240, 241, 243);"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-42.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div><div class="comemnt_text" style="margin-right: 3px; padding-right: 3px; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"><b><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#660000">"جنگلے درچکانو گوئشت:<br>شما گو ای وتے مزنیا پچیا چه چنٹکے آسنا که نامے تپره ناراحت بے؟<br>گوشته:مه ناراحتے چه تپرا نئه بلکے چه آیے دستگائه که مه وتے جنسائه"<br>‏(به درختان جنگل گفتم:<br>شما با این عظمت چرا از تکه آهنی به نام تبر میرنجید؟<br>گفتند:رنجش ما از تبر نیست بلکه از دسته آن است که از جنس خود ماست)</font></b></div><div class="comemnt_text" style="margin-right: 3px; padding-right: 3px; text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"><b><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#660000"><br></font></b></div><div class="comemnt_text" style="text-align: center; margin-right: 3px; padding-right: 3px; background-color: rgb(240, 241, 243);"><b><font size="4" face="courier new, courier, monospace" color="#660000">اثری از بازدید کننده گرامی:"دانش آموز"<img src="http://parood.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-42.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div> text/html 2013-05-08T05:41:13+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی دلنوشته عزیزی به نام "آریا"که ندیدم اما فقط بخاطر تفکر والایش بعنوان دوست انتخابش کردم. http://parood.mihanblog.com/post/130 <div><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-80.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div><div><br></div> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><span style="text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"><font color="#ff0000">ما که را گول زدیم؟!...</font></span><br style="text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"><br style="text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"><span style="color: rgb(0, 102, 0); text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">بیخودی خندیدیم</span></font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><font color="#006600"><br style="text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"></font><span style="color: rgb(0, 102, 0); text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">که بگوییم دلی خوش داریم</span></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><font color="#006600"><br style="text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"></font><span style="color: rgb(0, 102, 0); text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">بیخودی حرف زدیم</span></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><font color="#006600"><br style="text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"></font><span style="color: rgb(0, 102, 0); text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">که بگوییم زبان هم داریم</span></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><font color="#006600"><br style="text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"></font><span style="color: rgb(0, 102, 0); text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">وقفس هامان را زود زود رنگ زدیم</span></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><font color="#006600"><br style="text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"></font><span style="color: rgb(0, 102, 0); text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">و نشستیم لب رود</span></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><font color="#006600"><br style="text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"></font><span style="color: rgb(0, 102, 0); text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);">وبه آب سنگ زدیم</span></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif"><font color="#006600" style="font-size: xx-large;"><br style="text-align: right; background-color: rgb(240, 241, 243);"></font><font size="4" color="#cc0000"><u>جهت خواندن ادامه این شعر زیبا به "ادامه مطلب "بروید!</u></font></font></div><div> </div> text/html 2013-05-06T13:06:12+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی دلنوشته های بازدید کنندگان http://parood.mihanblog.com/post/129 <font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">به احترام پیشنهاد خوب یکی از بازدیدکنندگان به نام "آریا"،باز دید کنندگان محترم می توانند "دلنوشته ها،پیشنهادات و نظرات و ... . خویش را در قسمت "نظرات"این مطلب قرار دهند تا در وبلاگ منتشر گردد.</font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5" color="#ff0000">(ضمنا وبلاگ در ویرایش،گزینش و انتخاب نظرات و دلنوشته ها &nbsp;آزاد است).</font><div><font color="#006600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">با تشکر</font><font size="5"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font> </div> text/html 2013-04-01T10:26:28+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی درخواست از "آقای محمد سعید اربابی" نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی در وبسایت رسمی شان http://parood.mihanblog.com/post/128 <font size="5"> <font face="arial,helvetica,sans-serif">با عرض سلام و ادب و احترام خدمت نماینده محترم و مردمی شهرستان و با تشکر از ایجاد این سایت جهت ارتباط هر چه بهتر با مردم حوزه انتخابی شان. <br>اولا:از تمامی عزیزان بخش پارود و توابع تقاضا می شود نقطه نظرات،مشکلات و مسائل مورد نظر خویش را در این تایپک قرار دهند. <br>ثانیا"بعنوان یک فرد از بخش پارود با کمال احترام به عرض نماینده محترم می رسانم. <br>1-در عنوان سایت نام تمامی شهرها و همچنین بخش های حوزه انتخابی تان را قید نموده اید اما "بخش پارود "در بین اسامی بخش ها نیست .خواهشمندیم نام "پارود"نیز در بین اسامی بخش ها گنجانده شود تا خدای نکرده اینچنین در حیطه عمل نیز به فراموشی سپرده نشود. <br>2-با توجه به رشد جمعیت در سالهای گذشته و ثابت ماندن فضاهای آموزشی ،مرکز بخش پارود با کمبود فضای آموزشی مواجه است.انتظار داریم اقدامات لازم را جهت رفع این مشکل مبذول فرمایید. <br>3-در مورد اشتغال عموم جوانان بخش ،خصوصا جوانان تحصیل کرده دانشگاهی نیز اگر تدابیری اندیشیده شود دعای خیر این عزیزان بدرقه راهتان خواهد بود. <br> با سپاس و تشکر فراوان <br> یونس بلیدئی<br>آدرس لینک مطلب فوق در سایت رسمی نماینده شهرستان:<br>http://www.ms-arbabei.ir/Forum/Catgory/1/Post/40<br></font> </font> text/html 2013-04-01T10:14:40+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی دیدگاهی از یکی از خوانندگان به نام "سربازی یا دشتیاری" http://parood.mihanblog.com/post/127 <div class="clearfix"> <div class="clearfix comment_row-senderInfo"> <div class="comment_row-name" style="text-align: center;"><img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-40.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div><div class="comment_row-name"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> نظر از :سربازی یادشتیاری </font></div> <div class="comment_row-date"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> یکشنبه 11 فروردین 92 10:17 </font></div> <div class="comment_row-email"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">ard@yaho.com</font></div> </div> </div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div class="comment_row-body"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> سال 92 برهمه مردم ایران مبارك امامتاسفانه متاسفانه آیا فكركرده ای اتوبوسها جاده ترانزیتی می روندمسافران ایرانشهری كه قصدمسافرت سربازیاكه دشتیاری دارندبایدتاكسی ویاماشین سواری دربست كنندتابه مقصدخودبروندیادربین راه بایدباپلیس جواب پس بدهندومبلغی بیش ازدربست جریمه بدهندولی متاسفانه دركشورهوای پاك باحمل نقل عمومی ولی متاسفانه دراین منطقه شعاری تبدیل شده است شمانماینده نمی گذاری حق قانونی مردم پایمال شود ولی این حق مردم شما دونماینده یعنی اربابی وجدگال به0تبدیل شده است اتوبوسهای یك شهرزاهدان یاكه ایرانشهریادیگرشهرستانها به مقصدچابهارازراه سرباز حركت كنند!!!<br></font> </div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font><div class="clearfix"> <div class="reply" id="reply_1217458" style="display:block"> <font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#FF0000">پاسخ مدیر وبلاگ</font>: </b><span id="reply_text_1217458">سلام بر شما دوست عزیز.<br><font size="5">کلیت مطلب شما کاملا منطق<font size="5">ی و <font size="5">درست است.و بجاست که مسئولین ذیربط جهت حل این م<font size="5">شکل تدابیر لازم را بیندیشند. تا مردم <font size="5">این مناطق مذکور بیشتر از امکانات حمل و نقل عمومی بهرمند شوند<font size="5">.</font></font></font></font></font></font></span></font><br> </div><div class="reply" id="reply_1217458" style="text-align: center; display: block;"><img src="http://www.pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-40.gif" alt="تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net كلیك كنید"></div> </div><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2013-02-03T20:18:05+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی ظرفیت ها،موانع ،مشکلات و راه حل های توسعه بخش پارود کدامند؟ http://parood.mihanblog.com/post/126 <font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><font color="#009900">این وبلاگ افتخار دارد <b><font color="#006600"></font></b>د<font size="6">ر وب </font>سایت رسمی<br><br>نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی آقای<br><br>"محمدسعیداربابی"،</font></font><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><font color="#009900"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><font color="#009900">اولین تایپک <b><font color="#006600">بخش پارود<font color="#009900" size="6"> را</font></font></b></font></font> <br><br>با عنوان:<font size="6"><font color="#FF0000">(</font></font><font color="#FF0000">" ظرفیت ها،موانع،مشکلات<font size="6"> </font>وراه حل<br><br>های<font size="6"> </font>توسعه بخش پارود<font size="6"> </font>کدامند؟")</font>راایجاد نماید.<br><br>لذا ازهمه شما عزیزان تقاضاداریم جهت پیگیری<br><br><font size="6">مطالبات ومسائل</font> <font color="#006600" size="6"><b>بخش پارود</b> </font>دراین تایپک <br><br>مشارکت<font size="6"> </font>نمایید.</font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><font color="#009900"><br></font><br>آدرس:<font size="3">http://www.ms-arbabei.ir/Forum/Catgory/1</font></font><br> text/html 2013-02-02T18:11:21+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی نظرات دوستان http://parood.mihanblog.com/post/125 <font face="times new roman,times,serif"> <font size="4"> </font></font><div class="comment_row-body" align="right"> <div class="comment_row-name"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> در قسمت نظرات یکی از مطالب&nbsp; ،نظری توجهم را جلب نمود که جهت <br><br><br>استحضار شما خوانندگان محترم عینا نظر</font><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font face="times new roman,times,serif" size="4">دوست عزیز را در ذیل نقل <br><br><br>خواهم کرد<font size="4"> </font>که امیدوارم مثمر ثمر واقع گ<font size="4">ردد.<br><br><br></font><br><br></font><font color="#3333FF">بلیدئی<br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></font></font></div><font color="#3333FF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><div class="comment_row-date"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#3333FF"> شنبه 14 بهمن 91 11:49</font><font color="#3333FF"><br></font><br></font></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#000099">باسلام،لطفاپیام بنده رانشان دهید% ای کسانی که باهرنحوی مسئولیت وشورایی <br><br>شهررابعهده گرفته ایدبگذاریدجوانان تحصیل کرده جدیدواردصحنه شوند وباانتخاب <br><br></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#000099"><font size="4"><font color="#000099">آزادانه </font></font>درشورای اسلامی سال 92 شرکت کنند و برای آبادانی وپیشرفت درزمینه <br><br>علمی،فرهنگی،شهرسازی وادبی شهررابدست گیرندوشماهاازنظرمادی کمک کنیدتا <br><br></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#000099"><font size="4"><font color="#000099">پارودی </font></font>آبادونمونه درشهرستان سربازداشته باشیم،نبایدازپست ومقام بدست آمده فقط <br><br></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#000099"><font size="4"><font color="#000099">بدنبال مادیات </font></font>باشیم .اختلافات قومی راکنار بگذاریم دست دردست همدیگر دهیم پارود <br><br></font></font><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#000099"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font color="#000099">را کنیم آباد .</font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif">انشاءالله<br></font><br></font> </font></div><div align="right"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> <font color="#FF0000"><b>پاسخ شما توسط مدیر وبلاگ : </b></font><span id="reply_text_1179689">علیکم سلام</span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"> برادر عزیز از اینکه دلسوزانه در مورد جامعه اسلامی مان احساس مسئولیت می کنید سپاسگزارم. </span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"> خداوند امثال شما را که با خلوص نیت&nbsp; به آبادانی جامعه می اندیشند ،زیادتر کند.&nbsp; </span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689">و عزت و</span></font>سرافرازی دنیا و</span></font>اخری را نصیبتان بگرداند.</span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689">بله برادر عزیز!</span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><span id="reply_text_1179689"><font color="#003300">"ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم"(سوره رعد آیه11)</font><font color="#003300"> </font></span></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><span id="reply_text_1179689"></span></span></font><br><font color="#6600CC" face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><span id="reply_text_1179689"><b><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><span id="reply_text_1179689"><b>"خداوند</b></span></span></font> هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر آن</b><b> که خوشان را خود تغییر دهند"</b></span></span></font><font color="#6600CC"><br><br><br><br>به قول شاعر:<br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><span id="reply_text_1179689"></span></span></font></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><span id="reply_text_1179689"></span></span></font><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><span id="reply_text_1179689"><span id="reply_text_1179689"></span></span><font color="#FF0000">من اگر بنشینم !تو اگر بنشینی!چه کسی برخیزد؟</font></font><br><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#FF0000">من اگر برخیزم!تو اگر برخیزی!همه بر می خیزند!!!</font></font><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><font color="#FF0000"><font color="#000000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span id="reply_text_1179689"><font color="#FF0000"><font color="#000000">موفق و پایدار باشید</font></font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> </font><font face="times new roman,times,serif"> </font></div> text/html 2013-01-11T12:28:14+01:00 parood.mihanblog.com یونس بلیدئی بسم الله الرحمن الرحیم http://parood.mihanblog.com/post/124 <font color="#33ffff" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 17pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333ff"><font size="3"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: '2 Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: '2 Kamran'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font></font></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 17pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333ff"><font size="3"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: '2 Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: '2 Kamran'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font></font></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 17pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333ff"><font size="3"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: '2 Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: '2 Kamran'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><img alt="" src="http://www.l5ma.com/up/uploads/images/l5ma-ee86a53786.gif" border="0"><br></span></font></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 17pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333ff"><font size="3"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: '2 Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: '2 Kamran'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font></font></font> <br></p></font><p style="text-align: justify;"><font size="5">إِ</font><font style="font-family: times new roman,times,serif;" size="5">نْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللّهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ</font><font style="font-family: times new roman,times,serif;" color="#176200" size="4"><font size="5"> ﴿سوره هود/آیه 88</font>﴾</font><br> </p> <font style="font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><font size="5"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="5"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">"تا آنجا که بتوانم هدفی جز اصلاح(جامعه) ندارم و توفیقم جز به (</span></font><font style="color: rgb(51, 204, 0);" size="5">یاری</font><font size="5"><span style="color: rgb(51, 204, 0);">) الله نیست بر او توکل کردم و بسوی او باز می گردم."</span></font></span></font></span></font> <font color="#33ffff" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 17pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333ff"><font size="3"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: '2 Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: '2 Kamran'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font></font></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 17pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333ff"><font size="3"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: '2 Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: '2 Kamran'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font></font></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 17pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333ff"><font size="3"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-ascii-font-family: '2 Kamran'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: '2 Kamran'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font></font></font> </p></font><br><p style="text-align: center; line-height: 150%; text-indent: 17pt; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="rtl" class="MsoNormal"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/9.gif"></p><p align="center"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 18pt"><font color="#000099" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="COLOR: #0000ff"><span style="FONT-FAMILY: Arial"><span style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-SIZE: 12pt"><a href="http://www.pichak.net/" target="_blank"><br></a></span></span></span></font></span></font></span></p> <p align="center"><font color="#006600" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><strong><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 18pt"><font color="#000099" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="COLOR: #0000ff"><span style="FONT-FAMILY: Arial"><span style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-SIZE: 12pt"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir="rtl" lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="COLOR: #ff3399; FONT-SIZE: 18pt"><font color="#000099" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="COLOR: #0000ff"><span style="FONT-FAMILY: Arial"><span style="LINE-HEIGHT: 100%; FONT-SIZE: 12pt"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt" dir="rtl" lang="AR-SA"></span></span></span></span></font></span></font></span></span></span></span></font></span></font></span></strong></font></p> <p style="color: rgb(255, 204, 0);" align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="7"><strong>معبودا!</strong></font></p> <p style="font-weight: bold;" align="center"><font color="#330099" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">به عظمت&nbsp;و جلالت،سر تعظیـــم فرود می آورم وپیشانی بر خاک تو می سایم .چون&nbsp; سجده وکرنش سزاوار عظمت و جلال توست&nbsp; ولا غیر. </font></p> <p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#330099"><strong><font color="#3333ff"><font color="#00cccc" size="4">پروردگارا!</font><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"> </span></font></strong><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;">در این دنیا از تو چیزی غیر از عزت و&nbsp;ایمان نمی خواهم، تو&nbsp;غنی و رحیمی،&nbsp;من محتاج و فقیری درمانده برسر کویت، مرا دریاب و پناهم ده. </span></font></font></p> <p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#330099"><strong style="color: rgb(204, 51, 204);"><font size="4">خداوندا!</font></strong><span style="font-weight: bold; color: rgb(153, 51, 0);">به رحمت&nbsp;بیکرانت، اگر تقصیری دارم از آن در گذر و در زندگی پس از مرگ آرامشی ابدی عنایتم فرما </span><strong style="font-weight: bold; color: rgb(153, 51, 0);">.</strong></font></font></p><p align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#330099"><strong style="font-weight: bold; color: rgb(153, 51, 0);"><br></strong></font></font></p><p align="center"><img src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/9.gif"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><img src="http://upload.fapatogh.com/images/pl9jb9eafekurow4b77y.jpg" border="0" alt="آپلود عکس"></p><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#330099"><strong><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 24px; text-indent: 17pt; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"></p><div style="text-align: center;"><strong></strong></div><p></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 24px; text-indent: 17pt; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"></p><div style="text-align: center;"><strong></strong></div><p></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 24px; text-indent: 17pt; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"></p><div style="text-align: justify;"><strong></strong></div><p></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 24px; text-indent: 17pt; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl; display: inline !important;"></p><div><br></div><img src="http://falshbaner.persiangig.com/image/nazar/babol101.gif"><p></p></strong></font></font>